Povjerenstvo za pastoral hodočašća

118

Vjernici Požeške biskupije od samih njezinih početaka u velikom broju rado hodočaste u marijanska svetišta na njezinu tlu, posebno u Voćin i Pleternicu te sudjeluju na godišnjim hodočašćima u inozemstvo. Poradi važnosti i značenja sustavnog i organiziranog pristupa hodočašćima uspostavljeno je Povjerenstvo Požeške biskupije za pastoral hodočašća.

Zadaća Povjerenstva je organizirati redovita biskupijska hodočašća u marijanska svetišta, voditi brigu o uređenju svetišnog liturgijskog prostora, o hodočasničkim liturgijskim slavljima u svim njihovim sastavnicama, brinuti se za ono što je tehnički potrebno u pojedinim svetištima za dostojno odvijanje slavlja, te organizirati godišnja hodočašća u inozemstvo.

preč. Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola, Požega, povjerenik

Povjerenstvo za osobe posvećenog života
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295