Raspored tečaja priprave za brak u Požeškoj biskupiji 2019./20.

5791

POŽEŠKI I KAPTOLAČKI DEKANAT
Požega, Dvorana Sv. Terezije Avilske, Lermanova 1 ili Dvorana Bl. Alojzija Stepinca, Trg sv. Trojstva 18
16. – 20. rujna 2019., 19.30 sati
17. – 21. veljače 2020., 19.30 sati
18. – 22. svibnja 2020., 19. 30 sati

NAŠIČKI DEKANAT
Duhovni centar Emaus, Župa sv. Antuna Padovanskog, Trg kralja Tomislava 1, Našice
9. – 13. rujna 2019., 19.30 sati
17. – 21. veljače 2020., 19. 30 sati
4. – 8. svibnja 2020., 19. 30 sati
7. – 11. rujna 2020., 19. 30 sati

NOVLJANSKI DEKANAT
Župna dvorana, Župa sv. Luke Evanđelista, Trg L. I. Oriovčanina 11, Novska
6. 7. 8. 14. 15. rujna 2019., 19.00 sati
8. 9. 10. 16. 17. ožujka 2020., 19.00 sati

NOVOGRADIŠKI I NOVOKAPELAČKI DEKANAT
Dvorana bl. Alojzija Stepinca, Župa Bezgrješnog začećaBDM, A. Stepinca 1, Nova Gradiška
9. – 13. rujna 2019., 19.00 sati
10. – 14. veljače 2020., 19.00 sati
4. – 8. svibnja 2020., 19.00 sati

PAKRAČKI DEKANAT
Župna dvorana, Župa Presvetog Trojstva, Trg kralja Tomislava 5, Daruvar
18. 19. 25. 26. listopada 2019., 19.30 sati
6. 7. 13. 14. ožujka 2020., 19.30 sati

Župna dvorana, Župa Uznesenja BDM, Trg pape Ivana Pavla II. br. 3, Pakrac
13. 14. 20. 21. Rujna 2019., 19.30 sati
7. 8. 14. 15. veljače 2020., 18.30 sati

PLETERNIČKI DEKANAT
Dvorana sv. Valentina, Fra Kaje Adžića 6, Pleternica
14. – 17. listopada 2019., 19.00 sati
17. – 20. veljače 2020., 19.00 sati

SLATINSKI DEKANAT
Pastoralna dvorana, Župa sv. Josipa, Trg sv. Josipa 11, Slatina
5. 6. 12. 13. listopada2019., 19.30 sati
15. 16. 22. 23. veljače 2020., 19.30 sati
16. 17. 23. 24. svibnja 2020., 19.30 sati

VIROVITIČKI DEKANAT
Dvorana sv. Franje, Župa sv. Roka, Zvonimirov trg 8, Virovitica
9. – 13. rujna 2019., 19.30 sati
4. – 8. studenoga 2019., 19.30 sati
3. – 7. veljače 2020., 19.30 sati
27. travnja – 1. svibnja 2020., 19.30 sati
7. – 11. rujna 2020., 19.30 sati