Četvrtak osamnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Br 20, 1-13; Ps 94, 1-2. 6-7ab. 7c-9; Mt 16, 13-23.


Evanđelje dana (Mt 16, 13-23)

„Ti si Petar — Stijena. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.“

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili neki od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist — Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus njemu reče: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: »Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikome ne reknu da je on Krist.
Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«


Razmišljanje

A ti, što ti kažeš – tko sam Ja?

Isusovi učenici vjerojatno su se osjećali kao na ispitu za maturu. Ali ne samo učenici, već i svatko od nas mora položiti ispit zrelosti u svojoj vjeri. Svatko mora odgovoriti Isusu na ovo pitanje, ne samo riječima i u svome srcu, već i svojim svakodnevnim životom.

Isus, pošto je zajednički putujući sa svojim učenicima s njima proveo puno vremena – postavlja im ovo bitno i konkretno pitanje. Pitanje za koga ljudi drže Sina Čovječjega poziva učenike na konfrontaciju njihove vjere s onim što su vidjeli i čuli boraveći s Njim. Odgovor na pitanje što govore drugi ljudi, učenicima nije predstavljao velik problem, ali kada im se Isus izravno obraća: A vi, što vi kažete, tko sam ja? (Mt 16, 15), to već dira u samu srž njihovih religijskih uvjerenja. Taj isti Isus izlazi danas pred tebe i postavlja ti isto pitanje: Tko sam Ja za tebe, kakvo je tvoje mišljenje o Meni, vjeruješ li u Mene i Moje učenje? Petar, nadahnut i uz pomoć Nebeskog Oca daje ispravan odgovor i polaže ispit vjere. Ali kada im Isus, nedugo nakon toga, otkriva što će Mu se uskoro dogoditi, Petar ponovno podliježe ljudskom načinu razmišljanja i ljudskoj kalkulaciji zbog čega ga Isus snažno prekorava. Na ovo Isusovo pitanje: A vi, što vi kažete, tko sam ja? (Mt 16, 15) učenici su morali odgovarati cijelim svojim životom. Pogotovo kada su se na njih sručili progoni i razne vrste poniženja poradi Njegova Imena, sve do predavanja vlastitoga života za svoga Učitelja i Gospodina. Razmisli potvrđuje li tvoj svakodnevni život da je Isus Gospodar tvoga života, tvoj Spasitelj i tvoj najbolji Prijatelj ? Je li tvoja svakodnevica tvoj pravi odgovor? Z.L.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)