Srijeda dvanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3; Ps 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40; Mt 7, 15-20.

Obljetnica posvete crkve: Virovitica – sv. Rok.

Hodočašće zdravstvenih djelatnika u Voćin.


Evanđelje dana (Mt 7, 15-20)

“Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.”

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuvajte se lažnih proroka
koji dolaze k vama u ovčjem odijelu,
a iznutra su vuci grabežljivi.
Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati.
Bere li se s trnja grožđe
ili s bodljike smokve?
Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima,
a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim.
Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova
niti nevaljalo stablo dobrih plodova.
Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom
siječe se i u oganj baca.
Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«


Razmišljanje

Živimo u svijetu punom užurbanosti u kojem se gleda samo brzina komunikacije: što brža izmjena informacija kako na poslu, tako i u međuljudskim odnosima. Zamjećuje se da su više cijenjeni oni što više proizvode, a one što ne postižu „dobre rezultate“ marginalizira se. Gleda se samo profesionalna kompetentnost koja se neumoljivo ocjenjuje i procjenjuje. Stavlja nas se pred nemilosrdan obračun zbog postignutih rezultata. Traže se i ističu samo oni koji se mogu pohvaliti uspješnim projektima. Sve ovo upućuje na to da se evanđeoska logika u svjetlu ove logike i zahtijeva nalazi na poziciji, ako ne nemogućeg, a ono sigurno gubitnika. Da bismo bili dobri Kristovi učenici, nije dovoljno naporno raditi, biti uspješan, vršiti odgovorne funkcije u poduzeću, puno zarađivati. Nije čak dostatno ni biti originalan, izmisliti, osmisliti i proizvesti novi, atraktivan, originalan proizvod ili uslugu. Uzimajući u obzir sve ljudske darove i talente koje posjedujemo moramo s poniznošću priznati i prihvatiti da smo u svemu tome samo oruđa u Božjim rukama. Donošenje dobrih plodova možemo shvatiti kao prenošenje drugima svoga, kako životnoga, tako i iskustva vjere koju smo dobili kao dar. Radi se o tome da ga ne dajemo kao onaj tko daje nešto što je „njegovo vlasništvo”, što posjeduje; jer vjera nije naše, nego Božje vlasništvo, a to znači dar koji smo dobili od Njega, koji nismo ni zaslužili, ni zaradili. Ovaj odlomak Evanđelja poziva nas da podijelimo s drugima svoje iskustvo i budimo istovremeno svjesni da će Bog dodati Svoj dio kako bi ono što dajemo drugima bilo potpuno. Za ovo nam je potrebna životna mudrost koju daje Duh Sveti kao i poniznost i povjerenje da Bog djeluje u nama i u drugima. Potrebno je da budemo što svjesniji Božje prisutnosti u nama i Njegove volje. Naše jake strane i sposobnosti kao i naše mane i ograničenja, dio su Božjeg plana. Rečenica: Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati, poziv je na suradnju u Božjem djelu, na suradnju s Božjom milošću. W. Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)