Utorak osamnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Jr 30, 1-2. 12-15. 18-22; Ps 101, 16-18. 19-21. 29 i 22-23; Mt 14, 22-36.


Evanđelje dana (Mt 14, 22-36)

“Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!”

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.


Razmišljanje

Isus susreće učenike koji su bili prepušteni opasnim vodama Galilejskog jezera. Prilazi na neobičan način rano ujutro između tri i šest sati. Ne prepoznaju Ga i to ih dodatno straši. Tako smo svi mi ljudi uvijek u strahu ovdje kroz zemaljske nepogode vremena, povijesti. Od trenutka kada Isus nije više središte njegova pogleda, Petrov je korak ispunjen strahom i on počinje tonuti. Toliko je naših koraka uronjeno više ili manje duboko i tonemo jer nas strah ispunjava, a ne pogled u Onoga koji nas je pozvao iskoračiti. Vjera je neprestani naš živi odnos s Bogom, zato budimo odvažni jer Bog je s nama. M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2022. u izdanju Misionara Krvi Kristove)