Srijeda desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 1 Kr 18, 20-39; Ps 16, 1-2. 4. 5 i 8. 11; Mt 5, 17-19.


Evanđelje dana (Mt 5, 17-19)

„Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.
Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.
Zaista, kažem vam,
dok ne prođe nebo i zemlja,
ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,
dok se sve ne zbude.
Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauči ljude,
najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.
A tko ih bude vršio i druge učio,
taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Razmišljanje

  • Prilazim Isusu dok propovijeda na gori. Sjedam uza Nj da Ga mogu čuti. Već su prve riječi koje silaze s Njegovih usana odvažne i beskompromisne (rr. 17-18). One se odnose na pridržavanje i čuvanje Božjeg Zakona.
  • Čvrsto se hvatam Isusovih riječi, On me osvještava u spoznaji da je Božji Zakon za mene temelj života i da ga ne smijem mijenjati prema vlastitoj prosudbi (r. 18). Isus me uči da poštujem nepovrjedivu vrijednost Zakona.
  • Isus me želi pridobiti da se uvijek oslanjam na Božju Riječ. Sve ideologije, sve filozofije znanstvenih zajednica prolaze. Samo Njegove Riječi neće proći (r. 18). Isus je za mene nezamjenjiva podrška!
  • Obratit ću pozornost na odlučnost i beskompromisnost Isusovih riječi kojima me upozorava na relativizaciju Božjeg Zakona (r. 19). Nije dopušteno ništa mijenjati jer je ono što je Bog ustanovio nepromjenjivo.
  • Što mogu reći o svojoj vjernosti Božjem Zakonu u svojoj svakodnevici? Mogu li se kao Isus jasno opredijeliti za ispunjavanje Božjih zapovijedi ondje gdje ih drugi pokušavaju dokinuti ili ismijati?
  • Isus me gleda i vidi kakvo svjedočanstvo dajem (r. 19). Što drugi ljudi od mene uče? Za mnoge ću ostati jedina „stranica Evanđelja” koju će u svom životu pročitati. O mojoj vjernosti Evanđelju može ovisiti obraćenje ili odvraćanje od trajnih vrijednosti ljudi s kojima dijelim svakodnevicu.
  • Iskreno ću razgovarati s Isusom i zamoliti Ga za oprost moje nevjere prema Božjem Zakonu. Obnovit ću svoju odluku da se pokorim Njegovoj Riječi. Ponavljat ću u svom srcu: „Vjerujem da je Tvoj Zakon za mene put u puninu života!”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)