Petak desetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: 1 Kr 19, 9a. 11-16; Ps 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14; Mt 5, 27-32.


Evanđelje dana (Mt 5, 27-32)

„Tko god s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ćuli ste da je rečeno:
Ne čini preljuba!
A ja vam kažem:
Tko god s požudom pogleda ženu,
već je s njome učinio preljub u srcu.
Ako te desno oko sablažnjava,
iskopaj ga i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
Ako te desnica tvoja sablažnjava,
odsijeci je i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.
Rečeno je također:
Tko otpusti svoju ženu,
neka joj dade otpusnicu.
A ja vam kažem:
Tko god otpusti svoju ženu
— osim zbog bludništva —
navodi je na preljub
i tko se god otpuštenom oženi,
čini preljub.«


Razmišljanje

  • Isus me poziva da ozbiljnije, dublje propitam svoj stav prema čistoći i vjernosti životnom pozivu. S vjerom ću zamoliti Duha Svetoga da me otvori prema Riječi Istine.
  • Isus želi svrnuti moju pozornost na vezu između čistoće pogleda i čistoće srca. Pohotan pogled otkriva hedonizam skriven u srcu (rr. 27-28).
  • Zagledat ću se u Isusove oči. Zadržat ću se u toj molitvi gledanjem neko vrijeme. Zamolit ću Isusa da mi pomogne vidjeti moje svakodnevne poglede, ono što je u njima čisto i duboko, a što odaje požudu srca.
  • Zastat ću nad ovim Isusovim riječima koje imaju prizvuk radikalizma (rr. 29-30). On me uči beskompromisnom zauzimanju stava prema grješnim pogledima i gestama. Želi me zaštititi od ulaska u naizgled nevine pregovore sa zlom. Imam li snage da ih odgovorno otklonim?
  • Isus me upozorava na konačne posljedice grješnih stavova (rr. 29-30). U izborima pri donošenju odluke vrlo je važna perspektiva budućnosti. Razaznajem li svoje odluke? Pitam li se koje ću plodove današnjih odluka sutra ubirati?
  • Isus me podsjeća na vjernost prisegnutim bračnim obećanjima (rr. 31-32). Ovo podsjećanje odnosi se također i na svećenička i redovnička obećanja. Stat ću u istini pred Isusa koji me pita za moju vjernost životnom pozivu?
  • Past ću do nogu Isusovih i molit ću Ga za milost i krjepost vjernosti u svojim životnim izborima. Ponavljat ću: „Pomozi mi da odbacim grijeh koji uništava moj poziv.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)