Ponedjeljak jedanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 1 Kr 21, 1-16; Ps 5, 2-3. 4b-6a. 6b-7; Mt 5, 38-42.


Evanđelje dana (Mt 5, 38-42)

„Ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Oko za oko, zub za zub!
A ja vam kažem:
Ne opirite se Zlomu!
Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu,
okreni mu i drugi.
Onome tko bi se htio s tobom parničiti
da bi se domogao tvoje donje haljine
prepusti i gornju.
Ako te tko prisili jednu milju,
pođi s njim dvije.
Tko od tebe što zaište,
podaj mu!
I ne okreni se od onoga
koji hoće da mu pozajmiš.«


Razmišljanje

  • Zamišljam mnoštvo koje sluša Isusov nauk. Oni uočavaju da On govori velikom snagom koju nisu susreli kod pismoznanaca. Zahvalit ću Isusu za svaku riječ koja mi je davala snage u svakodnevnom životu i bila svjetlo u trenutcima mojih izgubljenosti.
  • Vratit ću se osobnim duhovnim iskustvima tijekom molitve kada mi je Božja Riječ progovarala posebnom snagom. Potražit ću te odlomke u Svetom Pismu. Na kojim riječima želim posebno zavaliti Isusu?
  • A ja vam kažem… (r. 39) Sve što je ikad „rečeno” i što se danas „govori” trebao bih ocjenjivati u svjetlu Isusova Evanđelja. Ono je temeljna norma života po kojoj će mi biti suđeno.
  • Preispitat ću svoju privrženost Svetom Pismu. Koliko često se molim Božjom Riječju? Kakvo značenje ona ima za moj svakodnevni život? Što želim promijeniti kako bi se moja intimnost s Božjom Riječju produbila?
  • Zastat ću malo i razmisliti o svakoj rečenici vezanoj uz pravo odmazde koju Isus izgovara (rr. 38-42). Koje osjećaje u meni budi evanđeoski nauk o odgovaranju dobrom na zlo? Povjerit ću Isusu svoje misli i osjećaje. Što bih ga želio zamoliti?
  • Za što su me u zadnje vrijeme najčešće molili? Koja je moja najčešća reakcija? Pokušat ću razmisliti tko je osoba iz moje obitelji i zajednice koja je najviše u potrebi? Kakvi su moji odnosi s tom osobom?
  • Vratit ću se na tekst iz Evanđelja i pročitati ga ponovno u obliku molitvenog zahtjeva. Zamolit ću Isusa da mi pomogne prihvatiti upravo one riječi koje u meni bude najveći otpor i koje ne shvaćam.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)