Srijeda jedanaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: 2 Kr 2, 1. 6-14; Ps 30, 20. 21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18.


Evanđelje dana (Mt 6, 1-6. 16-18)

„Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima
da vas oni vide.
Inače, nema vam plaće
u vašeg Oca koji je na nebesima.
Kada dakle dijeliš milostinju,
ne trubi pred sobom,
kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri
da bi ih ljudi hvalili.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kada daješ milostinju
— neka ti ne zna ljevica što čini desnica,
da tvoja milostinja bude u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.
Tako i kad molite,
ne budite kao licemjeri.
Vole moliti
stojeći u sinagogama i na raskršću ulica
da se pokažu ljudima.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad moliš,
uđi u svoju sobu,
zatvori vrata
i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.
I kad postite,
ne budite smrknuti kao licemjeri.
Izobličuju lica
da pokažu ljudima kako poste.
Zaista, kažem vam,
primili su svoju plaću.
Ti naprotiv, kad postiš,
pomaži glavu
i umij lice
da ne zapaze ljudi kako postiš,
nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti.
I Otac tvoj,
koji vidi u skrovitosti,
uzvratit će ti.«


Razmišljanje

  • Isus mi govori o Ocu koji vidi u tajnosti i ljubi život u skrovitosti. Zamolit ću Ga da mi pomogne izmoliti i duboko iskusiti vrijednost života skrivenog u Bogu.
  • Isus me pita o nakanama i motivacijama za moja dobra djela (rr. 1-4). Upozorava me pred kušnjom od taštine i težnje za vlastitom slavom. Što imam za reći o motivacijama mojih dobrotvornih gesta i velikodušnosti?
  • Koji čin u svom životu smatram najpožrtvovnijim i najvelikodušnijim? Žalim li danas zbog svoje odluke? Bih li bio spreman ponovo učiniti isto čak i onda kada to nitko ne bi cijenio ili bi moj čin pripisao nekom drugom?
  • Zastat ću nad Isusovim riječima u kojima mi objašnjava vrijednost molitve u skrovitosti (rr. 5-6). Sjetit ću se svojih molitava u „samoći sobe”, onih najtežih, kada sam se osjećao usamljeno i napušteno. Isus mi jamči da me je Otac vidio i slušao u skrovitosti.
  • Isus mi garantira da u Oca nema molitve koja nije uslišana. Govori mi: Otac tvoj uzvratit će ti! Vjerujem li Mu? Predat ću Mu svoje molitve u kojima sam najviše patio.
  • Otac voli kada postim i kada postu prilazim razborito, diskretno, kada samo On za nj zna (rr. 16-18). Je li bilo postova u kojima sam bio pogrešno shvaćen ili odbačen od drugih? Zahvalit ću Ocu na njima, On ih je vidio u skrovitosti.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)