Srijeda četrnaestog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Hoš 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 104, 2-3. 4-5. 6-7; Mt 10, 1-7.


Evanđelje dana (Mt 10, 1-7)

„Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!“

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani s Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: ‘Približilo se kraljevstvo nebesko!’«


Razmišljanje

  • Matej me poziva da u svjetlu Božje Riječi promotrim svoj poziv. Ulazim u prizor koji on opisuje. Stojim među učenicima. Oni slušaju kako ih On poziva (r. 1). Gledam ih kako kreću prema Isusu.
  • Što mogu reći o svom iskustvu poziva? Nosim li u sebi unutarnje uvjerenje da me je Isus pozvao k Sebi? Kad je to bilo? Kakav sam poziv čuo? Sjećam li se Njegovih riječi? Prizora? Okolnosti?
  • Slušat ću Isusa kako izgovara imena Dvanaestorice (rr. 2-4). Zagledat ću se u njih. Poznajem ih iz Evanđelja. Svatko ima svoju životnu priču, svoju osobnost. S kojim od njih se najviše poistovjećujem? Porazgovarat ću s Njim o svom pozivu.
  • Isus im daje vlast (r. 2). Oni dobivaju Isusovu moć. Obični, priprosti ljudi mogu u Isusovo Ime činiti djela koja je On činio.
  • Posvijestit ću sebi da me Isus svaki dan poziva da mi da Svoju moć. Kada stojim uz Isusa, kada sam „s Njim” to me čini snažnim u mojoj krhkoj osobnosti pa i u najkrhkijim životnim situacijama.
  • Isus me prvo šalje „bližnjima” (r. 5). Svoj poziv moram izvršavati tamo gdje živim, u svojoj obitelji, zajednici. Šalje me onima koji su „izgubljeni iz moga doma” (r. 6). Tko od bližnjih najviše treba moju prisutnost?
  • Isus preko mene želi približiti Kraljevstvo Božje mojim bližnjima. U molitvi Oče naš svakodnevno mogu skupa s Isusom dovoditi k Ocu članove obitelji, bližnje, i moliti: Dođi Kraljevstvo Tvoje!

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)