Specijalizacija župnih animatora u Velikoj

27. lipnja 2022. - 0:00

Ovogodišnja specijalizacija župnih animatora održat će se 27. i 28. lipnja 2022. u Domu sv. Augustina u Velikoj na temu „Evangelizacija djece, mladih i drugih vjernika putem medija“. U specijalizaciji mogu sudjelovati svi župni animatori koji su završili temeljnu edukaciju u Požeškoj biskupiji kroz minulih šest godina. Program specijalizacije započinje u ponedjeljak 27. lipnja u 9 sati, a predviđeni završetak je idućega dana, u srijedu, do 17 sati.