Utorak prvog tjedna došašća

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Iz 11, 1-10; Ps 72, 1-2. 7-8. 12-13. 17; Lk 10, 21-24.

Klanjanje: Bokšić.

Obljetnica utemeljenja Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi, 1999.


Evanđelje dana (Lk 10, 21-24)

“Isus kliče u Duhu Svetom.”

U ono vrijeme: Isus uskliknu u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin – doli Otac; niti tko je Otac – doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«
Tada se okrene učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«


Razmišljanje

Znaš li, o čovječe, tko si ti?
…Uistinu remek djelo gdje se nije štedilo u naklonosti ni umjetnosti. Ti si lijepa i plemenita slika. Imaš slobodnu volju, imaš lijepu – i to besmrtnu dušu. Sunce i mjesec je manje od tebe. Nebo i zemlja su manji od tebe. Tvoje biće sadrži u sebi nešto od vatre, zraka i zemlje. U sebi imaš nešto od životinje ali i nešto od anđela. Da, imaš nešto od Boga. – Ti si sadržaj svega stvorenja. Ti si remek djelo božanskih ruku (Abraham a Sancta Clara)
Toliki darovi – tolike zadaće i odgovornosti! »Razvij u životu sve svoje darove!«
Tada ćeš reći sa P. A.: »Kako je ipak lijepa Božja ljubav prema ljudima!«

(iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

Vrlo bi mali broj navjestitelja vjere osporavao činjenicu da je molitva važna. Ali je činjenica da većina vrlo malo ili gotovo ništa ne moli.

(Henri Nouwen, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)