Katolička osnovna škola u Novskoj

Katolička osnovna škola u Novskoj osnovna je odlukom biskupa Antuna 15. ožujka 2017. i rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o sukladnosti osnivačkoga akta – Odluke sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. S radom je započela 4. rujna 2017. upisavši prvu generaciju učenika te tako postala peta katolička škola na području Požeške biskupije, a prva katolička škola u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Ravnatelj: Krunoslav Juraković, prof.
Tajnik: Josip Šiško
Adresa: Katolička osnovna škola u Novskoj
Ul. Tina Ujevića 2a, 44 330 Novska
Tel.: 044/ 530 027; faks: 044/ 710 063
E-adresa: [email protected]
Internet stranica: http://os-katolicka-novska.skole.hr/