Riznica požeške Katedrale

Temeljem uvida u građu sačuvanu u požeškoj Župi sv. Terezije Avilske i njenu posebnost, napose potrebu da ona bude smještena i čuvana u okviru crkve koja je postala katedralom te da njezini liturgijski predmeti služe pontifikalnim slavljima, biskup msgr. Antun Škvorčević donio je odluku da se pored Dijecezanskog muzeja osnuje i Riznica požeške Katedrale koja je povijesno i sadržajno neodjeljiva od Muzeja. U Dekretu od 31. kolovoza 2004. o osnutku Riznice biskup piše: „Apostolskim pismom ‘Praeclarum evangelizationis opus’ papa Ivan Pavao II. utemeljio je

Požešku biskupiju i uzdigao župnu crkvu sv. Terezije Avilske u Požegi na čast Katedrale te je sve što se u njoj našlo dobilo novo značenje. Tijekom gotovo dva i pol stoljeća postojanja te crkve u njoj su sačuvani liturgijski predmeti od velike kulturne i povijesne vrijednosti, od kojih neki potječu iz davnijih vremena.

Nakon ukinuća isusovačkog reda 1773. godine, pavlinskog reda 1786. godine, Subalternog konzistorija u prvoj polovici 19. stoljeća, Nadbiskupskog orfanotrofija 1946. godine te tijekom dugogodišnjih istraživanja i uređenja crkve sv. Lovre u Požegi (1961.-1998.) u župnu crkvu sv. Terezije Avilske preneseni su brojni liturgijski i arhivski predmeti te stare knjige tih crkvenih ustanova. Kako bi se sva ta baština prikladno čuvala, konzervirala i obnavljala te dostojno prezentirala utemeljena je Riznica požeške Katedrale.“

Riznica je smještena u oratoriju iznad desne katedralne sakristije kako bi bila na raspolaganju za bogoštovlje. Uređena je po konceptu Maria Beusana s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u koordinaciji Ivice Žuljevića, katedralnog župnika a stručnu obradu predmeta napravila je Mirjana Repanić Braun, Jelena Ivoš, Arijana Koprčina i Nikolina Mandić te je otvorena za javnost 2015. godine.

Misnica, neznani autor, Italija, kraj 15. st.

U Riznici se nalazi više od šezdeset izložaka sakralnih predmeta. Među njima je liturgijsko posuđe s nekoliko kasno-gotičkih kaleža iz 15. i 16. stoljeća, ruho u kojem je posebno značajna mitra i misnica biskupa Franje Thauszyja, graditelja katedrale te misnica, dalmatike, plašt i velum koje je za posvetu požeške crkve sv. Terezije 1763. darovala carica Marija Terezija zajedno s rokoko kaležom te pavlinske rukopisne pjesmarice iz 17. stoljeća. Skupina najnovijih predmeta u Riznici, najvećim dijelom su darovi prigodom uspostave Požeške biskupije i ređenja biskupa msgr. Antuna Škvorčevića, 27. rujna 1997. i nakon toga sve do danas te predmeti nabavljeni za pontifikalna slavlja. Izloženi su biskupski pastorali, pektorali, prsteni, kaleži, crkveno ruho te okovani evanđelistari i misali. Riječ je o djelima Hrvoja Ljubića, Šime Vulasa, Lazera Lumezija, Ane Nade Krpelnik, Vere Klepaj Turnšek, p. Marka Ivana Rupnika u zanatskim izvedbama hrvatskih i talijanskih zlatarskih radionica, među kojima je Tomislav Rodić i Luciano Ghezzi. Zapaženo mjesto imaju darovi pape Ivana Pavla II., Benedikta XVI., i ekumenskog carigradskog patrijarha Bartolomeja požeškom biskupu Antunu te pokloni pojedinih biskupa i svećenika.

Riznicu je moguće razgledati najavom Župnom uredu sv. Terezije Avilske!
Tel. 034/274-321; Faks 034/314-038; Email: [email protected]