Ured za katoličke škole

Na temelju Odredbe Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama po kojima pojedine biskupije trebaju osnovati Ured za katoličke škole (čl. 23) dekretom broj 1576/2014. od 16. kolovoza 2014. godine požeški biskup Antun Škvorčević utemeljio je Ured za katoličke škole – Odgojno-obrazovni centar Požeške biskupije.
Budući da je Požeška biskupija već 2009. godine utemeljila Odgojno-obrazovni centar koji je do tada najvećim dijelom vršio sve ono što spomenute Odredbe dodjeljuju Uredu za katoličke škole bilo je potrebno dvije navedene ustanove uskladiti u njihovu nazivu i djelokrugu rada i tako osigurati kontinuitet djelovanja Centra. Stoga je u skladu sa spomenutim požeški dijecezanski biskup utemeljujući Ured za katoličke škole povezao ga s Odgojno-obrazovnim centrom te odredio novi jedinstveni naziv (dosadašnjem Centru): Ured za katoličke škole – Odgojno-obrazovni centar Požeške biskupije.

Sve zadaće koje Odgojno-obrazovni centar ima po Dekretu o njegovu utemeljenju ostaju važeće. One se nadopunjavaju obvezama i strukturom koju ima Ured po Odredbama HBK. Pod novim imenom ured je započeo djelovati 1. rujna 2014.

Ured za katoličke škole – Odgojno-obrazovni centar Požeške biskupije ima sjedište u zgradi pokraj požeške Katedrale gdje je smještena Katolička gimnazija i Katolička osnovna škola. Ured odnosno Centar objedinjava sve biskupijske odgojno-obrazovne ustanove i djeluje pod geslom «Duc in altum» (Lk 5,4).

Na čelu mu je predstojnik, kojem je zadaća brinuti se da pojedine odgojno-obrazovne ustanove Požeške biskupije djeluju u skladu sa svojim statutima, kao jedinstven i usklađen sustav; da njeguju svoju posebnost kao katoličke ustanove, kako u odgojno-obrazovnim redovitim i izvanrednim programima, tako u formaciji njihovih djelatnika i odgoju učenika u duhu vrijednosti Katoličke Crkve. Biskupijski Ured za katoličke škole djeluje u trajnom dosluhu i povezanosti s Nacionalnim uredom za katoličke škole pri HBK.

Predstojniku Ureda pomaže Forum prosvjetnih djelatnika katoličkih škola Požeške biskupije, kojemu je na čelu voditelj, kao i Povjerenstvo za promicanje katoličkog odgoja i kulture u školama Požeške biskupije kojemu je na čelu povjerenik. Forum i Povjerenstvo u svom radu odgovaraju Predstojniku. Predstojniku Ureda u njegovu djelovanju također pomaže Vijeće Odgojno-obrazovnog centra Požeške biskupije kojemu je on predsjednik, a u čiji sastav ulaze svi ravnatelji spomenutih ustanova, voditelj Foruma i povjerenik za promicanje odgoja i kulture u školama Požeške biskupije te ekonom Biskupije. Vijeće ima savjetodavno značenje.

Predstojnik: Ivica Žuljević

Adresa:
Ured za katoličke škole Požeške biskupije
Ulica pape Ivana Pavla II. br. 6, 34000 Požega
Tel. 034/312-060; Faks: 312-059
Email: [email protected]