Ured za katoličke škole

11
Predstojnik: Ivica Žuljević

Adresa:
Ured za katoličke škole Požeške biskupije
Ulica pape Ivana Pavla II. br. 6, 34000 Požega
Tel. 034/312-060; Faks: 312-059
Email: ivica.zuljevic@gmail.com