Ured za katoličke škole – Odgojno-obrazovni centar

Na temelju Odredbe Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama (čl. 23) biskup Antun je dekretom od 16. kolovoza 2014. osnovao Ured za katoličke škole i povezao ga s Odgojno-obrazovnim centrom osnovanim 2009., stavivši navedene ustanove pod jedan naziv: Ured za katoličke škole – Odgojno-obrazovni centar. Ured ima sjedište u zgradi Katoličke gimnazije i Katoličke osnovne škole u Požegi, te ujedinjuje sve biskupijske odgojno-obrazovne ustanove, djelujući pod geslom »Duc in altum« (Lk 5, 4).

Na čelu mu je predstojnik kojemu je zadaća brinuti se da pojedine odgojno-obrazovne ustanove Požeške biskupije djeluju u skladu sa svojim statutima, kao jedinstven i usklađen sustav, da njeguju svoju posebnost kao katoličke ustanove – kako u odgojno-obrazovnim redovitim i izvanrednim programima tako i u formaciji njihovih djelatnika i odgoju učenika u duhu vrijednosti Katoličke Crkve. Biskupijski Ured za katoličke škole djeluje u trajnom dosluhu i povezanosti s Nacionalnim uredom za katoličke škole pri HBK-u.

Predstojnik: Ivica Žuljević
Adresa: Ured za katoličke škole Požeške biskupije
Ulica pape Ivana Pavla II. 6, 34000 Požega
Tel.: 034/ 312 060; faks: 312-059
E-adresa: [email protected]