Arhiđakonati i dekanati

KATEDRALNI ARHIĐAKONAT

Arhiđakon Preč. Dražen Akmačić
Adresa Stjepana Radića 25, 34335 Vetovo
Telefon 034/267 300
Dekanati:
Požeški Požega III-Duh Sveti, Požega IV-Sv. Ivan Krstitelj, Požega II-Sv. Leopold Mandić, Požega I-Sv. Terezija Avilska, Požeški Brestovac, Skenderovci
Kaptolački Jakšić, Kaptol, Kutjevo, Stražeman, Velika, Vetovo
Pleternički Bučje, Buk, Čaglin, Kuzmica, Pleternica, Požeške Sesvete, Ruševo, Zdenkovac

POSAVSKI ARHIĐAKONAT

 

Arhiđakon Msgr. Antun Prpić
Adresa Stjepana Radića 59a, 35253 Brodski Stupnik
Telefon/faks 035/427 099
Dekanati:
Novogradiški Cernik, Davor, Gornji Bogićevci, Mačkovac, Nova Gradiška I-Bezgrješno Začeće BDM, Nova Gradiška II-Kraljica sv. Krunice, Okučani, Orubica, Rešetari, Stara Gradiška, Vrbje, Zapolje
Novokapelački Bebrina, Brodski Stupnik, Dubočac, Gornji Lipovac, Lužani, Nova Kapela, Oriovac, Slavonski Kobaš, Staro Petrovo Selo, Štivica, Vrbova

SLAVONSKO-PODRAVSKI ARHIĐAKONAT

Arhiđakon Msgr. Vladimir Škrinjarić
Adresa Strossmayerova 96, 31530 Podravska Moslavina
Telefon/faks 031/641 200
Dekanati:
Našički Bokšić, Crnac, Čačinci, Đurđenovac, Feričanci, Našice I-Sv. Antun Padovanski, Našice II-Sv. Marko Evanđelista, Našice III-Gospa Fatimska, Orahovica, Podgorač
Slatinski Čađavica, Nova Bukovica, Podravska Moslavina, Sladojevci, Slatina I-Sv. Josip, Slatina II-BI. Ivan Merz, Sopje, Voćin
Virovitički Cabuna, Gradina, Lukač, Stari Gradac, Suhopolje, Špišić Bukovica, Turnašica, Virovitica I-Sv. Rok, Virovitica II-Sv. Leopold Mandić, Virovitica III-BI. Alojzije Stepinac

ZAPADNO-SLAVONSKI ARHIĐAKONAT

Arhiđakon Preč. Milan Vidaković
Adresa Trg L. I. Oriovčanina 11, 44330 Novska
Telefon/faks 044/600 940
Dekanati:
Novljanski Gornji Rajić, Jasenovac, Krapje, Lipovljani, Lonja, Međurić, Novska I-Sv. Luka Evanđelista, Novska II-BI. Alojzije Stepinac
Pakrački Antunovac, Badljevina, Čaglić, Daruvar I-Presveto Trojstvo, Daruvar II-Sv. Antun Padovanski, Dežanovac, Donja Obrijež, Đulovac, Gaj, Končanica, Lipik, Pakrac, Sirač, Uljanik