Arhiđakonati i dekanati

352

KATEDRALNI ARHIĐAKONAT

Arhiđakon Preč. Josip Klarić
Adresa Vetovačka 2, 34334 Kaptol
Telefon 034/231 080
Dekanati:
Požeški Požega III-Duh Sveti, Požega IV-Sv. Ivan Krstitelj, Požega II-Sv. Leopold Mandić, Požega I-Sv. Terezija Avilska, Požeški Brestovac, Skenderovci
Kaptolački Jakšić, Kaptol, Kutjevo, Stražeman, Velika, Vetovo
Pleternički Bučje, Buk, Čaglin, Kuzmica, Pleternica, Požeške Sesvete, Ruševo, Zdenkovac

POSAVSKI ARHIĐAKONAT

 

Arhiđakon Msgr. Antun Prpić
Adresa Matije Gupce 56, 35 420 Staro Petrovo Selo
Telefon
Fax
035/387 135
035/364 008
Dekanati:
Novogradiški Cernik, Davor, Gornji Bogićevci, Mačkovac, Nova Gradiška I-Bezgrješno Začeće BDM, Nova Gradiška II-Kraljica sv. Krunice, Okučani, Orubica, Rešetari, Stara Gradiška, Vrbje, Zapolje
Novokapelački Bebrina, Brodski Stupnik, Dubočac, Gornji Lipovac, Lužani, Nova Kapela, Oriovac, Slavonski Kobaš, Staro Petrovo Selo, Štivica, Vrbov

SLAVONSKO-PODRAVSKI ARHIĐAKONAT

Arhiđakon Msgr. Vladimir Škrinjarić
Adresa Trg Sv. Josipa 9, 33520 Slatina
Telefon 033/550 432
Dekanati:
Našički Bokšić, Crnac, Čačinci, Đurđenovac, Feričanci, Našice I-Sv. Antun Padovanski, Našice II-Sv. Marko Evanđelista, Našice III-Gospa Fatimska, Orahovica, Podgorač
Slatinski Čađavica, Nova Bukovica, Podravska Moslavina, Sladojevci, Slatina I-Sv. Josip, Slatina II-BI. Ivan Merz, Sopje, Voćin
Virovitički Cabuna, Gradina, Lukač, Stari Gradac, Suhopolje, Špišić Bukovica, Turnašica, Virovitica I-Sv. Rok, Virovitica II-Sv. Leopold Mandić, Virovitica III-BI. Alojzije Stepinac

ZAPADNO-SLAVONSKI ARHIĐAKONAT

Arhiđakon Msgr. Matija Juraković
Adresa Strossmaverova 1, 34550 Pakrac
Telefon 034/412 351
Dekanati:
Novljanski Gornji Rajić, Jasenovac, Krapje, Lipovljani, Lonja, Međurić, Novska I-Sv. Luka Evanđelista, Novska II-BI. Alojzije Stepinac
Pakrački Antunovac, Badljevina, Čaglić, Daruvar I-Presveto Trojstvo, Daruvar II-Sv. Antun Padovanski, Dežanovac, Donja Obrijež, Đulovac, Gaj, Končanica, Lipik, Pakrac, Sirač, Uljanik