Župe

Antunovac - Presveto Srce Isusovo
Upravitelj župe: Augustin Tašić
Adresa: Oslobska ulica 2a, Antunovac, 34543 Poljana
Telefon: 034/432 356
Župna crkva: Crkva Presvetog Srca Isusovog (1915.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 308 / 278
Naselja u župi: Antunovac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1945. godine
Badljevina - Sv. Ivan Krstitelj
Upravitelj župe: Dražen Zrile
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 34552 Badljevina
Telefon: 034/436 009
Župna crkva: Crkva sv. Ivana Krstitelja (1770.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1041 / 889
Naselja u župi: Badljevina, Donji Sređani, Drlež, Gornji Sređani, Omanovac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa se spominje 1334. godine u Sređanima. Obnovljena 1906. godine. Od 1953. župu vode redovnici salezijanci (SDB) Hrvatske salezijanske provincije Svetog Ivana Bosca
Bebrina - Sv. Marija Magdalena
Upravitelj župe: mr. Marko Čubelić
Adresa: Bebrina 106, 35254 Bebrina
Telefon/faks: 035/433 151
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Marije Magdalene (1825.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1047 / 1036
Naselja u župi: Banovci, Bebrina, Stupnički Kuti
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa osnovana 1789. godine
Bokšić - Sv. Petar Apostol
Upravitelj župe: Josip Prpić
Adresa: Šidska 1, 31511 Đurđenovac
Telefon: 031/608 105
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Petra Apostola (1835.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1659 / 1470
Naselja u župi: Beljevina, Bokšić, Bokšić Lug, Grudnjak, Šaptinovci, Zokov Gaj
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa osnovana 1926. godine
Brodski Stupnik - Sv. Ilija Prorok
Župnik: Josip Klarić
Adresa: Stjepana Radića 59a, 35253 Brodski Stupnik
Telefon/faks: 035/427 099
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Ilije Proroka (1922.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1390 / 1345
Naselja u župi: Brodski Stupnik
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa osnovana 1993. godine
Bučje - Preobraženje Gospodnje
Upravitelj župe: Ivan Kozić
Adresa: Bučje 27, 34310 Pleternica
Telefon: 034/250 123
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Preobraženja Gospodinova (1831.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1142 / 1139
Naselja u župi: Bučje, Brodski Drenovac, Lovčić, Zagrađe
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa se spominje 1335. godine u Gnojnici. Od 1772. godine sjedište u Bučju
Buk - Sv. Juraj Mučenik
Župnik: Željko Volarić
Adresa: Buk 47, 34310 Pleternica
Telefon/faks: 034/268 022
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Jurja Mučenika (1860.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 663 / 641
Naselja u župi: Buk, Kalinić, Mali Bilač, Pleternički Mihaljevci, Resnik, Svilna, Tulnik, Vrčin Dol
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa se spominje 1334. godine u Resniku. Obnovljena 1789. godine
Cabuna - Kraljica Svete Krunice
Župnik: Darijo Šimić
Adresa: Stjepana Radića 35, 33412 Cabuna
Telefon: 033/780 339
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Kraljice sv. Krunice (1868.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1088 / 1015
Naselja u župi: Budanica, Cabuna, Jugovo Polje, Trnava Cabunska, Žiroslavje, Žubrica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa osnovana 1942. godine
Cernik - Sv. Petar Apostol
Župnik: Josip Grubišić OFM
Župni vikar: Robert Perišić OFM
Pastoralni suradnici: Željko Paurić OFM, Drago Radelić OFM
Adresa: Potočna 4, 35404 Cernik
Telefon: 035/369 043
Faks: 035/369 002
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Petra Apostola (1765.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2972 / 2557
Naselja u župi: Baćin Dol, Banićevac, Cernik, Giletinci, Opatovac, Podvrško, Ruševac, Šagovina Cernička, Šumetlica
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa se spominje u XIV. stoljeću. Franjevci je obnavljaju 1623. godine
Crnac - Sv. Ivan Krstitelj
Župnik: Josip Vračarić
Adresa: Radićeva 1, 33507 Crnac
Telefon: 033/683 222
Župna crkva: Crkva sv. Ivana Krstitelja (1779.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1109 / 1109
Naselja u župi: Bjelkovac, Breštanovci, Crnac, Donje Predrijevo, Krivaja Pustara, Mali Rastovac, Milanovac, Novo Petrovo Polje, Rajino Polje, Staro Petrovo Polje, Suha Mlaka, Veliki Rastovac, Žabnjača
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa osnovana 1807. godine
Čačinci - Presveto Trojstvo
Župnik: Nedjeljko Androš
Adresa: A. Dukovića 2, 33514 Čačinci
Telefon: 033/684 027
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Presvetog Trojstva (1939.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2150 / 2057
Naselja u župi: Brezovljani Vojlovički, Bukvik, Čačinci, Humljani, Krajna, Paušinci, Pušina, Slatinski Drenovac, Vojlovica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa osnovana 1942. godine
Čađavica - Sv. Petar Apostol
Župnik: Stjepan Vuk
Adresa: Vukovarska 50, 33523 Čađavica
Telefon: 033/544 123
Župna crkva: Crkva sv. Petra Apostola (1778.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1377 / 1227
Naselja u župi: Čađavica, Čađavački Lug, Donje Bazije, Ilmin Dvor, Starin, Šaševo, Vraneševci, Zvonimirovac
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1778. godine
Čaglić - Sv. Juraj Mučenik
Upravitelj župe: Roko Ivanović
Adresa: Ulica Roberta Žilija 81, Donji Čaglić, 34551 Lipik
Telefon: 034/421 341
Župna crkva: Crkva sv. Jurja Mučenika (1869.) srušena u Domovinskom ratu (1991.). Izgrađena kapela u kući 1996. godine.
Broj stanovnika/rimokatolika: 210 / 157
Naselja u župi: Bijela Stijena, Bjelanovac, Bukovčani, Čaglić, Gornji Čaglić, Kovačevac, Kričke, Skenderovci, Subocka
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa se spominje 1332. godine. Obnovljena 1813. godine
Čaglin - Sv. Alojzije Gonzaga
Župnik: Milan Klobučar
Adresa: Kralja Tomislava 29, 34350 Čaglin
Telefon: 034/221 038
Župna crkva: Crkva sv. Alojzija Gonzage (1760.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 11733 / 993
Naselja u župi: Čaglin, Darkovac, Dobra Voda, Draganlug, Duboka, Ivanovci, Jasik, Jezero, Jurkovac, Kneževac, Latinovac, Milanlug, Nova Ljeskovica, Sapna, Stara Ljeskovica, Vukojevica
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa osnovana 1945. godine
Daruvar - Presveto Trojstvo
Upravitelj župe: Mr. Ivan Popić
Pastoralni suradnik: Nikola Legac
Adresa: Trg kralja Tomislava 5, 43500 Daruvar
Telefon/faks: 043/331 519
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Presvetog Trojstva (1764.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 5150 / 3200
Naselja u župi: Batinjani, Daruvar, Daruvarski Vinogradi, Dobra Kuća, Donji Daruvar, Gornji Daruvar, Ivanovo Polje, Lipovac Majur, Ljudevit Selo, Šuplja Lipa, Vukovije
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1821. godine
Daruvar - Sv. Antun Padovanski
Upravitelj župe: Dejan Ilić
Adresa: Ivana Gorana Kovačića 27, 43500 Daruvar
Telefon/faks: 043/232 983
Župna crkva: Crkva sv. Antuna Padovanskog (2009.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 5164 / 3898
Naselja u župi: Batinjska Rijeka, Daruvar, Doljani, Golubinjak, Kip, Markovac, Šibovac, Vrbovac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 2003. godine
Davor - Marija Kraljica i Sv. Juraj Mučenik
Župnik: Mario Cimbal
Adresa: Gundulićeva 33, 35425 Davor
Telefon/faks: 035/347 355
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Marije Kraljice i sv. Jurja Mučenika (1866.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2108 / 2105
Naselja u župi: Davor
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa osnovana 1789.
Dežanovac - Sv. Bartol Apostol
Župnik: Đuro Cvitić
Adresa: Dežanovac 287, 43506 Dežanovac
Telefon: 043/381 304
Župna crkva: Crkva sv. Bartola Spasitelja (1865.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1533 / 1381
Naselja u župi: Dežanovac, Imsovac, Kaštel Dežanovački, Kreštelovac, Sokolovac, Trojeglava
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1879. godine
Donja Obrijež - Sv. Marija Magdalena
Upravitelj župe: Kristijan Perić
Adresa: Donja Obrijež 60, 34552 Badljevina
Telefon:
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Marije Magdalene (1853.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 617 / 562
Naselja u župi: Batinjani, Donja Obrijež, Gornja Obrijež, Kapetanovo Polje, Mali Banovac, Ploštine, Toranj, Veliki Banovac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1945. godine
Dubočac - Sv. Mihael Arkanđeo
Upravitelj župe: mr. Marko Čubelić
Adresa: Dubočac 44, 35254 Bebrina
Telefon: 035/433 151
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Mihaela Arkanđela (1801.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 183 / 181
Naselja u župi: Dubočac
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa osnovana 1694. godine
Đulovac - Duh Sveti
Župnik: mr. Žarko Turuk
Adresa: Đurina 96, 43532 Đulovac
Telefon: 043/382 019
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Duha Svetoga (1892.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2985 / 2585
Naselja u župi: Dijakovac, Donje Cjepidlake, Đulovac, Gornje Cjepidlake, Gvozdanska, Mala Klisa, Mali Bastaji, Mali Miletinac, Pivnica Slavonska, Potočani, Jasenaš, Katinac, Koreničani, Kravljak, Levinovac, Mala Babina Gora, Nova Krivaja, Puklica, Removac, Škodinovac, Velika Babina Gora, Veliki Bastaji, Veliki Miletinac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1920. godine
Đurđenovac - Sv. Josip
Župnik: Nikola Jušić
Adresa: A. Stepinca 21, 31511 Đurđenovac
Telefon/faks: 031/601 617
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Josipa (1937.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3065 / 2865
Naselja u župi: Đurđenovac, Gabrilovac, Krčevina, Ličko Novo Selo, Našičko Novo Selo, Sušine, Teodorovac
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa osnovana 1938. godine
Feričanci - Duh Sveti
Župnik: Anto Ivić
Adresa: Trg M. Gupca 7, 31512 Feričanci
Telefon: 031/603 027
Župna crkva: Crkva Svetog Duha (1803.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2128 / 2073
Naselja u župi: Bankovci, Crkvari, Feričanci, Gazije, Karlovac Feričanački, Magadinovac, Star Jošava, Šumeđe, Valenovac, Vučjak Feričanački
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa osnovana 1777. godine
Gaj - Sv. Katarina
Župnik: Augustin Tašić
Adresa: S. Sudre 4, 34543 Poljana
Telefon: 034/432 356
Župna crkva: Crkva sv. Katarine (1804.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1404 / 1284
Naselja u župi: Brekinska, Brezine, Gaj, Goveđe Polje, Kukunjevac, Marino Selo, Poljana, Ribnjaci, Strižičevac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa se spominje u 15. stoljeću. Obnovljena 1772. godine
Gornji Bogićevci - Duh Sveti
Župnik: Mario Radman OFM
Adresa: Hrvatskih branitelja 4, 35429 Gornji Bogićevci
Telefon/faks: 035/375 113
Župna crkva: Crkva Duha Svetoga (1830.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1549 / 1549
Naselja u župi: Donji Bogićevci, Dragalić, Gorice, Gornji Bogićevci, Poljane, Ratkovac, Šagovina Mašička, Širinci, Žuberkovac
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa se spominje 1334. godine u Dragaliću. Obnovljena 1789. godine.
Gornji Lipovac - Presveto Trojstvo
Upravitelj župe: Ivan Certić
Adresa: Gornji Lipovac 64, 35410 Nova Kapela
Telefon: 035/384 040
Faks: 035/385 040
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Presvetog Trojstva (1837.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 317 / 307
Naselja u župi: Gornji Lipovac, Pavlovci, Srednji Lipovac, Stara Kapela, Škrabutnik
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa se spominje 1275. godine u Srednjem Lipovcu. Župa u Gornjem Lipovcu osnovana 1789. godine.
Gradina - Sv. Ilija Prorok
Župnik: Boris Divković
Adresa: Trg kralja Zvonimira 10, Gradina, 33410 Suhopolje
Telefon: 033/784 137
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Ilije Proroka (1775.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2809 / 2686
Naselja u župi: Brezovica, Budakovac, Detkovac, Gradina, Lipovac, Lug Gradinski, Novi Gradac, Rušani, Vladimirovac, Žlebina
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa osnovana 1761. godine
Jakšić - Sv. Barbara
Upravitelj župe: Ivan Rončević
Adresa: Osječka 15, 34308 Jakšić
Telefon: 034/257 787
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Barbare (1780.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2972 / 2832
Naselja u župi: Bertelovci, Eminovci, Jakšić, Radnovac, Rajsavac, Tekić, Treštanovci, Svetinja
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Kaptolački
Povijest: - župa osnovana 1789. godine
Jasenovac - Uznesenje BDM i Sv. Nikola Biskup
Župnik: Pejo Oršolić
Adresa: Trg kralja Petra Svačića 8, 44324 Jasenovac
Telefon: 044/672 015
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i sv. Nikole Biskupa (1829.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 999 / 964
Naselja u župi: Jasenovac, Košutarica, Mlaka, Tanac, Uštica, Višnjica
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa osnovana 1910. godine
Kaptol - Sv. Petar i Pavao Apostoli
Župnik: mr. Mario Rašić
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 34334 Kaptol
Telefon/faks: 034/231 080
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Petra i Pavla Apostola (1772.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3073/ 3040
Naselja u župi: Alilovci, Bešinci, Češljakovci, Doljanovci, Golo Brdo, Kaptol, Komarovci, Novi Bešinci, Ramanovci
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Kaptolački
Povijest: - župa se spominje od 1334. godine. Sjedište Požeškog Zbornog kaptola od poč. 13. st. do 1536. godine.
Končanica - Uznesenje BDM
Upravitelj župe: Tomislav Sanić
Adresa: Končanica 254, 43505 Končanica
Telefon/faks: 043/325 014
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (1909.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1538 / 1458
Naselja u župi: Boriš, Brestovačka Brda, Daruvarski Brestovac, Dioš, Končanica, Otkopi, Stražanac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1977. godine
Krapje - Sv. Antun Padovanski
Župnik: Pejo Oršolić
Adresa: Krapje 97, 44330 Novska
Telefon: 044/672 015
Župna crkva: Crkva sv. Antuna Padovanskog (1831.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 460 / 433
Naselja u župi: Drenov Bok, Krapje, Plesmo, Puska, Trebež
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa osnovana 1789. godine
Kutjevo - Rođenje BDM
Župnik: Josip Marić
Adresa: M. Messnera 1, 34340 Kutjevo
Telefon: 034/255 848
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije (1732.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3830 / 3795
Naselja u župi: Bektež, Bjeliševac, Ciglenik, Ferovac, Gradište, Kula, Kutjevo, Mitrovac, Nova Lipovica, Poreč, Tominovac, Venje
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Kaptolački
Povijest: - župa se spominje kao Cistercitska opatija de Gotho od 1232 do 1529. godine. Poslije cistercita upravljaju franjevci iz Velike. Isusovci u Kutjevu od 1700. do 1773. godine. Župa obnovljena 1698. godine.
Kuzmica - Sv. Kuzma i Damjan
Upravitelj župe: mr. Ivica Bošnjak
Stalni đakon: Ivo Grbeš
Adresa: Kuzmica 96, 34308 Jakšić
Telefon/faks: 034/259 126
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Kuzme i Damjana (1767.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1599 / 1587
Naselja u župi: Blacko, Dervišaga, Kuzmica, Srednje Selo, Viškovci
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa osnovana 1968. godine
Lipik - Sv. Franjo Asiški
Upravitelj župe: Roko Ivanović
Adresa: A. Stepinca 2, 34551 Lipik
Telefon: 034/421 341
Faks: 034/421 345
Župna crkva: Crkva sv. Franje Asiškog i sv. Josipa Radnika (1793.). Do temelja srušena u Domovinskom ratu (1991.). Ponovno izgrađena.
Broj stanovnika/rimokatolika: 2378 / 1447
Naselja u župi: Dobrovac, Jagma, Klisa, Korita, Lipik
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1945. godine. 
Lipovljani - Sv. Josip
Župnik: Tomislav Pavlović
Adresa: Trg sv. Josipa 2, 44322 Lipovljani
Telefon/faks: 044/676 047
Župna crkva: Crkva sv. Josipa (1772.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 4191 / 4131
Naselja u župi: Lipovljani, Kozarice, Kraljeva Velika, Krivaj, Nova Subocka, Novi Grabovac, Piljenice, Sigetac, Stara Subocka
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine u Kraljevoj Velikoj. Obnovljena 1693. godine
Lonja - Duh Sveti
Župnik: Pejo Oršolić
Adresa: Lonja bb, 44213 Kratečko
Telefon: 044/672 015
Župna crkva: Crkva Duha Svetoga (1878.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 78 / 78
Naselja u župi: Lonja, Suvoj
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa osnovana 1811. godine
Lukač - Sv. Luka Evanđelista
Upravitelj župe: Mario Mesić
Adresa: Lukač 180, 33406 Lukač
Telefon: 033/739 160
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Luke Evanđelista (1771.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3397 / 3115
Naselja u župi: Bačevac, Budrovac Lukački, Dugo Selo Lukačko, Gornje Bazje, Lukač, Kapela Dvor, Katinka, Rit, Terezino Polje, Turanovac, Zrinj Lukački
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa se spominje 1416. godine. Obnovljena 1761. godine
Lužani - Gospa Fatimska
Župnik: Saša Paveljak
Adresa: Vladimira Nazora 55, 35257 Lužani
Telefon: 035/436 116
Župna crkva: Crkva Gospe Fatimske i sv. Magdalene (1907.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2064 / 1864
Naselja u župi: Bečic, Ciglenik, Lužani, Malino, Pričac, Živike
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa osnovana 1967. godine
Mačkovac - Sv. Matej Apostol
Upravitelj župe: Tihomir Bilešić
Adresa: Mačkovac 78, 35400 Nova Gradiška
Telefon/faks: 035/346 188
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Mateja Apostola (1860.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 590 / 548
Naselja u župi: Dolina, Mačkovac, Savski Bok, Visoka Greda
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa osnovana 1789. godine
Međurić - Sv. Nikola Biskup
Župnik: Pavle Filipović
Adresa: Slavonska 67, Međurić, 44321 Banova Jaruga
Telefon/faks: 044/668 505
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Nikole Biskupa (1825.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1736 / 1576
Naselja u župi: Bujavica, Banova Jaruga, Jamarica, Janja Lipa, Međurić
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1742. godine
Našice - Sv. Antun Padovanski
Župnik i gvardijan: Tomislav Faletar OFM
Župni vikari: Vinko Brković OFM, Zvonimir Lutrović OFM, Josip Poleto OFM
Adresa: Kralja Tomislava 1, 31500 Našice
Telefon/faks: 031/613 205
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Antuna Padovanskog (1707.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 11051 / 9950
Naselja u župi: Brezik Našički, Ceremošnjak Donja Motičina, Gornja Motičina, Gradac Našički, Londžica, Makloševac, Martin, Našice, Seona, Zoljan
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa se spominje 1321. godine. Obnovljena 1620. godine
Našice - Sv. Marko Evanđelist
Župnik: Goran Mitrović
Adresa: Franje Strapača 87, 31500 Našice
Telefon/faks: 031/699 605
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Marka Evađelista (1992.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3903 / 3582
Naselja u župi: Breznica Našička, Jelisavac, Lađanska, Markovac Našički, Vukojevci
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa osnovana 2004. godine
Našice - Gospa Fatimska
Župnik: mr. Perica Matanović
Adresa: Alojzija Stepinca 127, Velimirovac, 31500 Našice
Telefon: 031/691 212
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Gospe Fatimske (1983.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2078 / 1978
Naselja u župi: Klokočevci, Lila, Lipine, Pribiševci, Ribnjak, Velimirovac
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa osnovana 2004. godine
Nova Bukovica - Uznesenje BDM
Župnik: Ivan Štivičić
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 3, 33518 Nova Bukovica
Telefon: 033/564 010
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (1907.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2558 / 2548
Naselja u župi: Balinci, Brezik, Bukovački Antunovac, Četekovac, Čojlug, Dobrović, Donja Bukovica, Gornje Viljevo, Kozice, Mikleuš, Miljevci, Nova Bukovica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1812. godine
Nova Gradiška - Bezgrješno začeće BDM
Župnik: Mario Sanić
Župni vikar: Marko Milaković
Adresa: Alojzija Stepinca 1, 35400 Nova Gradiška
Telefon: 035/362 204
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije (1829.). Do 1982. godine bila posvećena sv. Stjepanu Kralju.
Broj stanovnika/rimokatolika: 7626 / 5400
Naselja u župi: Kovačevac, Mašić, Nova Gradiška, Prvča
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa se spominje 1332. godine u Ljupini. Obnovljena 1760. godine.
Nova Gradiška - Kraljica Sv. Krunice
Župnik: Mario Matijević
Adresa: Ivana Meštrovića 6, 35400 Nova Gradiška
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Kraljice svete Krunice (u izgradnji)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3425 / 3282
Naselja u župi: Ljupina, Nova Gradiška,
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa osnovana 1992. godine
Nova Kapela - Blažena Djevica Marija
Župnik: Josip Homjak
Adresa: Trg kralja Tomislava 3, 35410 Nova Kapela
Telefon: 035/384 040
Faks: 035/385 040
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Blažene Djevice Marije (1773.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3094 / 2940
Naselja u župi: Batrina, Donji Lipovac, Dragovci, Magić Mala, Nova Kapela, Ratkovica, Seoce, Siče
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa se spominje 1334. godine u Ratkovici. Obnovljena 1774. godine.

Novska - Sv. Luka Evanđelist
Župnik: Milan Vidaković
Adresa: Trg Luke Ilića Oriovčanina 11, 44330 Novska
Telefon/faks: 044/600 940
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Luke Evanđelista (1789.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 5160 / 4380
Naselja u župi: Bročice, Novska, Stari Grabovac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1789. godine
Novska - BI. Alojzije Stepinac
Upravitelj župe: Krunoslav Juraković
Adresa: Matije Gupca 27a, 44330 Novska
Telefon/faks: 044/608 274
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Blaženog Alojzija Stepinca (2006.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2919 / 2792
Naselja u župi: Bair, Brestača, Brezovac, Livađani, Lovska, Novska, Popovac
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa osnovana 2004. godine
Okučani - Sv. Vid
Župnik: Ivo Brezović OFM
Adresa: Alojzija Stepinca 5a, 35430 Okučani
Telefon: 035/371 888
Faks: 035/371 800
Župna crkva: Crkva sv. Vida Mučenika (1906.) srušena u Domovinskom ratu (1992.). Nova crkva "Mira i slobode" dovršena 2003. godine.
Broj stanovnika/rimokatolika: 2725 / 1645
Naselja u župi: Benkovac, Bodegraj, Cage, Čaprginci, Čovac, Donji Rogolji, Dubovac, Gornji Rogolji, Lađevac, Lještani, Okučani, Trnakovac, Vrbovljani
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa osnovana 1987. godine i povjerena franjevcima Bosne Srebrne
Orahovica - Našašće Sv. Križa
Župnik: Željko Strnak
Adresa: Trg sv. Križa 2, 33515 Orahovica
Telefon: 033/673 118
Župna crkva: Crkva Našašća sv. Križa (1756.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 5829 / 4329
Naselja u župi: Bijeljevina Orahovička, Dolci, Donja Pištana, Duga Međa, Duzluk, Gornja Pištana, Kokočak, Kutovi, Nova Jošava, Obradovci, Orahovica, Slavonske Bare, Zdenci
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1754. godine
Oriovac - Sv. Emerik
Župnik: Vicko Obradović
Adresa: Trg Hrvatskog preporoda 13, 35250 Oriovac
Telefon: 035/431 025
Župna crkva: Crkva sv. Emerika (1814.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1900 / 1867
Naselja u župi: Kujnik, Oriovac, Radovanje
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa se spominje 1335. godine. Obnovljena 1691. godine
Orubica - Sv. Ilija Prorok
Župnik: Mario Cimbal
Adresa: Savska 77, Orubica, 35425 Davor
Telefon: 035/347 355
Faks: 035/347 255
Župna crkva: Crkva sv. Ilije Proroka (1829.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 514 / 512
Naselja u župi: Orubica
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa osnovana 1695. godine
Pakrac - Uznesenje BDM
Župnik: Jozo Zorić
Adresa: Trg pape Ivana Pavla II. br . 3, 34550 Pakrac
Telefon: 034/412 351
Faks: 034/313 546
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije (1763.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 4.522 / 4.150
Naselja u župi: Branešci, Brusnik, Bučje, Cikote, Donja Šumetlica, Dragović, Filipovac, Glavica, Gornja Šumetlica, Japaga, Koturić, Kraguj, Kričke, Kusonje, Mali Budići, Novi Majur, Ožegovci, Pakrac, Popovci, Prekopakra, Rogulje, Stari Majur, Šeovica, Španovica, Tisovac, Veliki Budići
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa se spominje 1402. godine. Obnovljena 1695. godine
Pleternica - Sv. Nikola Biskup
Župnik: Antun Ćorković
Župni vikar: Luka Čačić
Adresa: Fra Kaje Adžića 6, 34310 Pleternica
Telefon/faks: 034/252 073
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Nikole Biskupa (1670.) srušena u Drugom svjetskom ratu. Nova crkva sagrađena i posvećena 1971. godine
Broj stanovnika/rimokatolika: 5414 / 5395
Naselja u župi: Bresnica, Bzenica, Frkljevci, Gradac, Kadanovci, Komorica, Pleternica, Poloje, Požeška Koprivnica, Sulkovci, Vesela
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa se spominje 1332. u Frkljevcima. Obnovljena 1718. godine
Podgorač - Sv. Nikola Biskup
Župnik: Željko Benković
Adresa: H. Juhna 4, 31433 Podgorač
Telefon: 031/698 025
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Nikole Biskupa (1806.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1886 / 1806
Naselja u župi: Bijela Loza, Kelešinka, Kršinci, Ledenik, Ostrošinci, Podgorač, Razbojište, Stipanovci
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Našički
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1789. godine
Podravska Moslavina - Rođenje BDM
Župnik: Msgr. Vladimir Škrinjarić
Adresa: Strossmayerova 96, 31530 Podravska Moslavina
Telefon/faks: 031/641 200
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije (1789.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 959 / 957
Naselja u župi: Gezinci, Krčenik, Martinci Miholjački, Podravska Moslavina
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa osnovna 1789. godine
Požega - Sv. Terezija Avilska
Župnik: Mario Večerić
Župni vikar: Ivan Klarić
Adresa: Trg sv. Terezije 13, 34000 Požega
Telefon: 034/274 321
Faks: 034/314 038
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Terezije Avilske (1763.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 7070 / 6700
Naselja u župi: Alaginci, Golobrdci, Mihaljevci, Novi Mihaljevci, Požega, Šeovci, Turnić
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Požeški
Povijest: - župa osnovana 1332. godine
Požega - Sv. Leopold Mandić
Župnik: Jozo Jurić
Župni vikar: Tomislav Varela
Adresa: Sv. Leopolda Mandića 2, 34000 Požega
Telefon/faks: 034/211 647
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Leopolda Mandića (1987.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 6000 / 5400
Naselja u župi: Bankovci, Donji Emovci, Gornji Emovci, Emovački Lug, Kunovci, Marindvor, Milanovac, Nova Lipa, Novi Štitnjak, Požega, Štitnjak, Ugarci
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Požeški
Povijest: - župa osnovana 1976. godine
Požega - Duh Sveti
Župnik i gvardijan: Darko Sudarić OFM
Župni vikari: Stjepan Hrkač OFM, Antonijo Kirin OFM
Adresa: Trg Svetog Trojstva 21, 34000 Požega
Telefon: 034/273 553
Faks: 034/273 445
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Duha Svetoga (1285.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 4770 / 4745
Naselja u župi: Crkveni Vrhovci, Drškovci, Gradski Vrhovci, Novo Selo, Požega, Seoci
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Požeški
Povijest: - župa se spominje u srednjem vijeku i traje do 1753. godine. Obnovljena 1983. godine. Župom upravljaju redovnici franjevci (OFM) Hrvatske franjevačke provincije.
Požega - Sv. Ivan Krstitelj
Župnik: Branko Šipura
Adresa: Vidovci, Orljavska 2e, 34000 Požega
Telefon/faks: 034/248 860
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Ivana Krstitelja (u izgradnji)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2230 / 2100
Naselja u župi: Ćosine Laze, Laze Prnjavor, Komušina, Požega, Vasine Laze, Vidovci
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Požeški
Povijest: - župa osnovana 1999. 
Požeške Sesvete - Svi Sveti
Upravitelj župe: Filip Tomić
Adresa: Požeške Sesvete 6, 34312 Požeške Sesvete
Telefon/faks: 034/264 014
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Svih Svetih (1700.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1375 / 1327
Naselja u župi: Ašikovci, Cerovac, Ćosinac, Grabarje, Granje, Knežci, Lakušija, Novoselci, Požeške Sesvete, Šumanovci, Trapari, Zarilac
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa se spominje 1332. Obnovljena 1700. godine. Župom su od 2002. do 2017. godine upravljali redovnici Misionari Družbe Srca Isusova - dehonijanci (SCJ).
Požeški Brestovac - Sv. Martin Biskup
Župnik: Franjo Nemet
Adresa: Požeška 51, 34322 Brestovac
Telefon: 034/241 009
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Martina Biskupa (1760.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1878 / 1787
Naselja u župi: Bolomače, Brestovac, Busnovi, Čečavac, Čečavački Vučjak, Daranovci, Dolac, Donji Gučani, Gornji Gučani, Ivandol, Jeminac, Nurkovac, Oblakovac, Šnjegavić, Zakorenje, Završje
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pož
eški
Povijest: - župa se spominje 1334 godine. Obnovljena 1789. godine 
Rajić - Sv. Toma Apostol
Župnik: Josip Pendžić
Adresa: 1. svibnja 1995. br. 64, 44323 Rajić
Telefon: 044/674 012
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Tome Apostola (1776.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1638 / 1578
Naselja u župi: Borovac, Jazavica, Paklenica, Rađenovci, Rajčići, Rajić, Roždanik, Voćarica
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Novljanski
Povijest: - župa u Jazavici osnovana 1700. godine. U Rajiću od 1780. godine
Rešetari - Krist Kralj
Župnik: Josip Bogović
Adresa: V. Nazora 32, 35403 Rešetari
Telefon/faks: 035/367 094
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Krista Kralja (1968.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2209 / 2191
Naselja u župi: Bukovica, Rešetari
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa osnovana 1977. godine
Ruševo - Uzašašće Isusovo
Župnik: Milan Klobučar
Adresa: Glavna 11, Ruševo, 34350 Čaglin
Telefon: 034/221 038
Župna crkva: Crkva Uzašašća Isusovog (1807.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 583 / 485
Naselja u župi: Djedina Rijeka, Imrijevci, Migalovci, Paka, Ruševo, Sovski Dol, Veliki Bilač
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa se spominje 1251. Obnovljena 1779. godine
Sirač - Pohod BDM
Župnik: Oliver Kranjčić
Adresa: S. Radića 81, 43541 Sirač
Telefon: 043/322 125
Župna crkva: Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije (1908.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1476 / 975
Naselja u župi: Barica, Bijela, Dereza, Donji Borki, Donji Grahovljani, Gornji Grahovljani Miljanovac, Pakrani, Sirač
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1945. godine
Skenderovci - Sv. Ana
Župnik: Mijo Lasović
Adresa: Skenderovci 2, 34322 Brestovac
Telefon: 034/241 202
Župna crkva: Crkva sv. Ane (1795.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1314 / 1096
Naselja u župi: Boričevci, Bratuljevci, Crljenci, Deževci, Jaguplije, Koprivna, Kujnik, Lučinci, Milivojevci, Markovac, Mijači, Nježić, Oljasi, Orljavac, Ozdakovci, Pasikovci, Pavlovci, Perenci, Podsreće, Požeški Brđani, Rasna, Sažije, Sloboština, Smoljanovci, Skenderovci, Stara Lipa, Striježevica, Vilić Selo, Žigerovci
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pož
eški
Povijest: - župa se spominje 1332 godine kao Pribinje. Obnovljena 1722. godine 
Sladojevci - Sv. Barbara
Župnik: Darijo Šimić
Adresa: Braće Radića 147, 33520 Slatina
Telefon: 033/543 076
Župna crkva: Crkva sv. Barbare (1806.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2226 / 1920
Naselja u župi: Bakić, Bistrica, Donje Kusonje, Donji Meljani, Golenić, Gornji Miholjac, Novo Kusonje, Radosavci, Sladojevci, Sladojevački Lug, Španat
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa osnovana 1762. godine
Slatina - Sv. Josip
Župnik: mr. Dragan Hrgić
Pastoralni suradnik: Josip Anthony Kešina
Adresa: Trg sv. Josipa 11, 33520 Slatina
Telefon/faks: 033/550 432
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Josipa (1913.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 6800 / 5380
Naselja u župi: Slatina
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1919. godine
Slatina - BI. Ivan Merz
Župnik: Patrik Alatić
Adresa: J. J. Strossmayera 8, 33520 Slatina
Telefon/faks: 033/551 550
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Blaženog Ivana Merza (2014.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 4700 / 4000
Naselja u župi: Grabić, Ivanbrijeg, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Slatina
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa osnovana 2003. godine
Slavonski Kobaš - Sv. Ivan Krstitelj
Župnik: Goran Kovačević
Adresa: Sv. Florijana 2, 35255 Slavonski Kobaš
Telefon: 035/432 555
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Ivana Krstitelja (1780.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1034 / 1010
Naselja u župi: Slavonski Kobaš
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa se spominje 1335. godine u naselju Kloštar. Župa u Kobašu od 1691. godine
Sopje - Sv. Marija Magdalena
Župnik: Stjepan Škvorc
Adresa: Kralja Tomislava 22, 3525 Sopje
Telefon/faks: 033/548 200
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Marije Magdalene (1775.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1984 / 1515
Naselja u župi: Gornje Predrijevo, Josipovo, Kapinci, Noskovačka Dubrava, Novaki, Nova Šarovka, Noskovci, Sopje, Sopjanska Greda, Vaška
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1756. godine
Stara Gradiška - Sv. Mihael Arkanđeo
Župnik: Mato Rukavina
Adresa: Uskoci 5, 35435 Stara Gradiška
Telefon: 035/374 052
Župna crkva: Crkva sv. Mihaela Arkanđela (1776.) srušena 1948. po naredbi komunističkih vlasti. Nova crkva izgrađena 2010. godine.
Broj stanovnika/rimokatolika: 913 / 690
Naselja u župi: Donji Varoš, Gornji Varoš, Gređani, Novi Varoš, Pivare, Stara Gradiška, Uskoci
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa se spominje 1623. godine. Obnovljena 1776. godine
Stari Gradac - Sv. Petar Apostol
Župnik: Ivan Pofuk
Adresa: V. Nazora 5, Stari Gradac, 33405 Pitomača
Telefon/faks: 033/715 191
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Petra Apostola (1905.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1331 / 1295
Naselja u župi: Lozan, Rogovac, Stari Gradac, Starogradački Marof
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa osnovana 1790. godine
Staro Petrovo Selo - Sv. Antun Padovanski
Župnik: Ivan Nikolić
Adresa: M. Gupca 56, 35420 Staro Petrovo Selo
Telefon: 035/627 119
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Antuna Padovanskog (1777.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 2558 / 2400
Naselja u župi: Donji Crnogovci, Godinjak, Gornji Crnogovci, Oštri Vrh, Starci, Tisovac, Staro Petrovo Selo, Vladisovo
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa se spominje 1132. godine u Vrbovi i Zapolju. Župa u Starom Petrovom Selu od 1766. godine
Stražeman - Sv. Mihael Arkanđeo
Župnik: Robert Mokri
Stalni đakon: Zdravko Ticl
Adresa: Stražeman 2, 34330 Velika
Telefon/faks: 034/235 041
Župna crkva: Crkva sv. Mihaela Arkanđela (1730.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1412 / 1312
Naselja u župi: Antunovac, Biškupci, Doljanci, Draga, Gornji Vrhovci, Kantrovci, Krivaj, Poljanska, Potočani, Stražeman, Toranj, Trnovac (pola sela)
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Kaptolački
Povijest: - župa se spominje 1332. godine. Obnovljena 1700. godine
Suhopolje - Sv. Terezija Avilska
Upravitelj župe: Ljubiša Krmar
Adresa: Trg Sv. Terezije 2, 33410 Suhopolje
Telefon/faks: 033/771 274
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Terezije Avilske (1816.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 4005 / 3210
Naselja u župi: Borova, Dvorska, Gaćište, Mala Trapinska, Naudovac, Orešac, Pčelić, Pepelana, Rodin Potok, Sovjak, Suhopolje, Velika Trapinska, Zvonimirovo
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa osnovana 1802. godine
Špišić Bukovica - Sv. Ivan Krstitelj
Upravitelj župe: mr. Krunoslav Siroglavić
Pastoralni suradnik: Karlo Topalović
Adresa: Preradovićeva 1, 33404 Špišić Bukovica
Telefon: 033/716 031
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Ivana Krstitelja (1753.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3129 / 2989
Naselja u župi: Bušetina, Korija, Novi Antunovac, Okrugljača, Špišić Bukovica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1808. godine
Štivica - Sv. Marija Magdalena
Upravitelj župe: Valent Furjan
Adresa: Štivica 115, 35420 Staro Petrovo Selo
Telefon: 035/327 219
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Marije Magdalene (1808.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 591 / 590
Naselja u župi: Komarnica, Štivica
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa osnovana 1789. godine
Turnašica - Presveto Trojstvo
Župnik: Zdravko Radoš
Adresa: Braće Radića 1, Turnašica, 33405 Pitomača
Župna crkva: Crkva Presvetog Trojstva (1742.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1078 / 1026
Naselja u župi: Cremušina, Sedlarica, Sibenik, Turnašica, Vukosavljevica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1741. godine
Uljanik - Gospa Lurdska
Župnik: Đuro Cvitić
Adresa: Uljanik 65, 43507 Uljanik
Telefon: 043/381 304
Župna crkva: Crkva Gospe Lurdske (1900.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1030 / 880
Naselja u župi: Blagorodovac, Duhovi, Gornji Uljanik, Hrastovac, Uljanik, Uljanički Brijeg
Arhiđakonat: Zapadno-slavonski
Dekanat: Pakrački
Povijest: - župa osnovana 1921. godine
Velika - Sv. Augustin Biskup
Župnik: Dražen Akmačić
Adresa: Trg sv. Augustina 9, 34330 Velika
Telefon/faks: 034/233 098
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Augustina Biskupa (poč. XIV. stoljeća, obnovljena 1780.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 3091 / 3043
Naselja u župi: Radovanci, Trenkovo, Trnovac, Velika
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Kaptolački
Povijest: - župa se spominje 1332. godine. Franjevci je obnavljaju 1575. godine
Vetovo - Bezgrješno začeće BDM
Župnik: dr. Želimir Žuljević
Adresa: Stjepana Radića 25, 34336 Vetovo
Telefon: 034/267 300
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije (1935.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1363 / 1348
Naselja u župi: Hrnjevac, Lukač, Ovčare, Podgorje, Vetovo
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Kaptolački
Povijest: - župa osnovana 1789. godine
Virovitica - Sv. Rok
Župnik i gvardijan: Ivica Jagodić OFM
Župni vikari: Krunoslav Albert OFM, Petar Horvat OFM
Adresa: Zvonimirov trg 8, 33000 Virovitica
Telefon: 033/726 731; 099/7068 680
Faks: 033/721 257
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Roka (1746.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 9.850 / 8000
Naselja u župi: Brezik, Virovitica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1634. godine
Virovitica - Sv. Leopold Mandić
Župnik: Ivica Šoh
Adresa: Podravska 28/1, 33000 Virovitica
Telefon: 033/801 416
Župna crkva: Crkva sv. Leopolda Mandića (2009.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 4230 / 4050
Naselja u župi: Čemernica, Rezovac, Rezovačke Krčevine, Virovitica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa osnovna 2003. godine
Virovitica - BI. Alojzije Stepinac
Upravitelj župe: Robert Medved
Adresa: 30. svibnja 88a, 33000 Virovitica
Telefon/faks: 033/801 425
Župna crkva: Crkva Blaženog Alojzija Stepinca (2007.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 4125 / 3825
Naselja u župi: Golo Brdo, Milanovac, Podgorje, Sveti Đurađ, Virovitica
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Virovitički
Povijest: - župa osnovna 2003. godine
Voćin - Pohod BDM
Upravitelj župe: Ivan Ereiz
Adresa: Trg Gospe Voćinske 14, 33522 Voćin
Telefon/faks: 033/565 120
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva Pohoda Blažene Djevice Marije (XIV. stoljeće). Srušena do temelja tijekom Drugog svjetskog rata (obnovljena 1984.) i Domovinskog rata (prosinac 1991.). U potpunosti obnovljena 2011. godine.
Broj stanovnika/rimokatolika: 1914 / 1807
Naselja u župi: Bokane, Čeralije, Gornji Meljani, Gornji Borki, Hum, Hum Varoš, Kamenski Vučjak Kometnik-Jorgići, Kometnik-Zubići, Macute, Mačkovac, Novo Zvečevo, Rijenci, Sekulinci, Smude, Voćin
Arhiđakonat: Slavonsko-podravski
Dekanat: Slatinski
Povijest: - župa se spominje 1334. godine. Obnovljena 1778. godine
Vrbje - Sv. Josip
Upravitelj župe: Tihomir Bilešić
Adresa: Kralja Tomislava 3, 35423 Vrbje
Telefon: 035/345 118
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Josipa (1773.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1148 / 1144
Naselja u župi: Bodovaljci, Sičice, Vrbje
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa osnovana 1789. godine
Vrbova - Sv. Juraj Mučenik
Župnik: Valent Furjan
Adresa: Vrbova 209, 35420 Staro Petrovo Selo
Telefon: 035/389 211
Email: [email protected]
Župna crkva: Crkva sv. Jurja Mučenika (1802.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1023 / 1008
Naselja u župi: Bili Brig, Blažević Dol, Vrbova
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novokapelački
Povijest: - župa se spominje 1332. godine. Obnovljena 1963. godine
Zapolje - Mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja
Župnik: Mladen Štivin
Adresa: Ivana Zapoljskog 19, Zapolje, 35420 Staro Petrovo Selo
Telefon: 035/342 236
Email: [email protected]
Župna crkva: Stara crkva sv. Nikole Biskupa (1660.). Nova župna crkva Mučeništva sv. Ivana Krstitelja (1978.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 1906 / 1896
Naselja u župi: Adžamovci, Brđani, Drežnik, Gunjavci, Laze, Zapolje
Arhiđakonat: Posavski
Dekanat: Novogradiški
Povijest: - župa se spominje 1332. godine. Obnovljena 1966. godine
Zdenkovac - Gospa Lurdska
Župnik: Milan Klobučar
Adresa: Stari Zdenkovac 10, 34350 Čaglin
Telefon: 034/221 038
Župna crkva: Crkva Gospe Lurdske (1975.)
Broj stanovnika/rimokatolika: 196 / 128
Naselja u župi: Dobrogošće, Crna Klada, Granice, Mokreš, Polubaše, Rozmajerovac, Sibokovac, Stari Zdenkovac, Stojčinovac, Vlatkovac
Arhiđakonat: Katedralni
Dekanat: Pleternički
Povijest: - župa osnovana 1958.