Povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom

U sklopu djelovanja biskupijskoga i župnih Caritasa Požeška je biskupija od svojega osnutka posvećivala brigu najranjivijim članovima Crkve i društva, među kojima su i osobe s invaliditetom. Zbog promijenjenih okolnosti, a da bi se pastoralna briga za spomenute osobe ostvarivala na primjereniji i sustavniji način, biskup Antun je dekretom od 24. rujna 2020. osnovao Povjerenstvo Požeške biskupije za pastoral osoba s invaliditetom. Zadaća je Povjerenstva poticati, promicati, voditi i koordinirati pastoralni rad s osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima te poduzimati ono što služi uključivanju spomenutih osoba u život župne zajednice, mjesne Crkve i društva.

Osim toga, Povjerenstvo se u javnosti zauzima za pravilan odnos prema osobama s invaliditetom i za njihovo dostojanstvo, polazeći od vjere da je svaki čovjek stvoren na sliku Božju i da se Isus Krist svojim utjelovljenjem na neki način sjedinio sa svakim čovjekom, bez obzira na njegovo fizičko ili psihičko stanje, te se u svom radu nastoji povezivati i surađivati s centrima za odgoj i obrazovanje i udrugama invalidnih osoba na području Požeške biskupije.

Članovi Povjerenstva

  • Katarina Paulić, ravnateljica Caritasa, Požega, povjerenica
  • Ivana Samaržija, radna terapeutkinja, Požega
  • Dijana Stanić, vjeroučiteljica, Virovitica

Adresa: Povjerenstvo za pastoral osoba s invaliditetom
Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 272 988; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]