Ured za pisanu baštinu i tisak

Požeška biskupija tijekom svojega postojanja prikupila je i sredila određeni dio pisane baštine vezane za crkvene ustanove u Požegi i na teritoriju kojeg pokriva, a nalaze se u njezinom Povijesnom arhivu i Povijesnoj knjižnici. K tome, Biskupija je uspostavila knjižnicu s leksikonima i enciklopedijama te tiskanim djelima iz novijega doba, koja treba biti na usluzi prvenstveno svećenicima i vjeroučiteljima u njihovom trajnom obrazovanju te svima drugima. Utemeljenjem Katoličke gimnazije u Požegi uloga te knjižnice dobila je još šire značenje.

Povijesnu knjižnicu i arhiv potrebno je sustavno sređivati, pomno čuvati, oštećena djela nastojati konzervirati ili restaurirati a tekuću knjižnicu tako voditi da ona bude popunjena novim izdanjima, osobito teološkoga sadržaja i srediti je da može biti na usluzi svima zainteresiranima.

Osim toga, Požeška biskupija trenutačno izdaje nekoliko redovitih tiskovina, među kojima je Službeni vjesnik, glasilo Zajedništvo, liturgijski Direktorij, listić za blagoslov domova, biskupovo Pismo krizmanicima i dr. Biskupija povremeno tiska također i druga izdanja s različitih područja svoga djelovanja. Sve spomenuto govorilo je o potrebi uspostave određenog tijela koje će voditi brigu za postojeću pisanu baštinu i za izdavanje biskupijskih tiskovina.

U tu svrhu požeški biskup Antun Škvorčević dekretom broj 711/2008. od 24. travnja 2008. godine utemeljio je Ured za pisanu baštinu i tisak.

Na čelu Ureda je predstojnik kojemu je zadaća da u dogovoru s dijecezanskim biskupom i u suradnji s knjižničarom organizira i vodi potrebne poslove oko uređenja Povijesne knjižnice, Povijesnog arhiva i tekuće knjižnice Biskupije. K tome, predstojnik Ureda vodi i organizira sve što je potrebno za tiskanje spomenutih redovitih tiskovina u suradnji s kancelarom i drugim već uključenim djelatnicima na tom polju.

Predstojnik: Ivica Žuljević
Povijesni arhiv: Tomislav Miličević, voditelj
Biskupijska (povijesna) knjižnica: Nikolina Mandić, voditeljica

Adresa:
Ured za pisanu baštinu i tisak
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-329; faks 034/274-295
Email: [email protected]