Ured za pisanu baštinu i tisak

Požeška biskupija prikupila je i sredila staru pisanu i tiskanu baštinu vezanu za crkvene ustanove u Požegi i na svom teritoriju te ih smjestila u Povijesni arhiv i Povijesnu knjižnicu. Pored toga, ustanovila je i Biskupijsku knjižnicu s leksikonima i enciklopedijama te tiskanim djelima iz novijega doba koja se stalno popunjava novim djelima i na usluzi je svećenicima i vjeroučiteljima u njihovu trajnom obrazovanju te učenicima Katoličke gimnazije i Katoličke osnovne škole u Požegi kao i svim građanima.

K tome Biskupija izdaje redovite tiskovine za svoje potrebe, među kojima su Službeni vjesnik, glasilo Zajedništvo, liturgijski Direktorij, listić za blagoslov domova, biskupova pisma krizmanicima i dr. Tu su i druge tiskovine s različitih područja njezina djelovanja, napose povijesno-kulturnog. Kako bi se vodila trajna briga za postojeću pisanu baštinu i za izdavanje biskupijskih tiskovina, biskup Antun je dekretom od 24. travnja 2008. osnovao Ured za pisanu baštinu i tisak.

Na čelu Ureda je predstojnik kojemu je zadaća da u dogovoru s dijecezanskim biskupom i u suradnji s knjižničarom organizira i vodi potrebne poslove oko uređenja Povijesne knjižnice, Povijesnoga arhiva i Biskupijske knjižnice. K tomu, predstojnik Ureda vodi i organizira sve što je potrebno za tiskanje spomenutih redovitih tiskovina u suradnji s kancelarom i drugim djelatnicima Biskupskog ordinarijata.

Predstojnik: Ivica Žuljević
Povijesni arhiv: Tomislav Miličević, voditelj
Biskupijska (povijesna) knjižnica: Nikolina Mandić, voditeljica

Adresa: Ured za pisanu baštinu i tisak
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel.: 034/ 290 329; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]