Povjerenstvo za liturgijski pastoral

Liturgija je »vrhunac prema kojemu teži djelatnost Crkve i ujedno izvor iz kojega proistječe sva njezina snaga« (SC 10) i ona zaslužuje da joj se posveti osobita pozornost, te je za tu svrhu uspostavljeno Povjerenstvo Požeške biskupije za liturgijski pastoral.

Zadaća je Povjerenstva organizirano i sustavno voditi brigu o liturgijskom životu u Požeškoj biskupiji te u duhu liturgijske obnove Drugoga vatikanskoga sabora, prikladnim putovima i sredstvima pomagati svećenicima i njihovim pastoralnim suradnicima u promicanju djelatnoga sudjelovanja vjernika u liturgijskim slavljima kako bi se na taj način što jasnije očitovala i ostvarivala Crkva. Osim toga Povjerenstvo vodi brigu o izradi Direktorija Požeške biskupije za euharistijska slavlja i časoslov te razmatra i druga liturgijska pitanja važna za Biskupiju, napose ona koja se odnose na hodočasnički pastoral u marijanskim svetištima, vodeći se dokumentima opće Crkve, Hrvatske biskupske konferencije i smjernicama dijecezanskoga biskupa.

Članovi Povjerenstva

  • Robert Kupčak, katedralni ceremonijar, povjerenik, Požega
  • Ivica Žuljević, prepošt Stolnoga kaptola, Požega
  • Mladen Štivin, kanonik kantor Požeškoga stolnog kaptola
  • Mr. sc. Ivan Popić, upravitelj župe Presvetoga Trojstva, Daruvar
  • Mario Večerić, upravitelj župe sv. Terezije Avilske, Požega

Adresa: Povjerenstvo za liturgijski pastoral
Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 313; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]