Biskupski ordinarijat

Biskupski ordinarijat Požeške biskupije jest tijelo koje u skladu s kanonskim propisima pomaže dijecezanskom biskupu u upravljanju cijelom Biskupijom.

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 300; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Generalni vikar i moderator Biskupskog ordinarijata

Generalni vikar vrši svoju službu u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava na području za koje je imenovan. Po svojoj službi on je i moderator Biskupskoga ordinarijata te ima zadaću pod vlašću dijecezanskog biskupa povezivati i usklađivati rad svih ureda i drugih tijela Ordinarijata, koordinirati djelatnosti vezane uz upravne poslove i brinuti se da svi djelatnici u Ordinarijatu propisno i savjesno obavljaju službu koja im je povjerena.

Generalni vikar: Msgr. dr. sc. Želimir Žuljević
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 310; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Kancelar

Kancelar ima ovlasti i obveze predviđene kanonskim pravom, a kad potrebe traže, dijecezanski biskup imenuje vicekancelara, bilježnika ili tajnika Biskupskoga ordinarijata, koji vrše službu pod vodstvom i u suradnji s kancelarom. Kancelar vodi Ured Biskupskoga ordinarijata, arhiv, pisarnicu te ordinarijatsku portu.

Kancelar: Robert Kupčak
Bilježnik: Matej Siluković
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 313; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Ekonom

Biskupijski ekonom ima obveze i ovlasti predviđene kanonskim pravom. On je voditelj Ekonomskoga odjela Biskupskoga ordinarijata u čijem je sastavu blagajna s knjigovodstvom, odsjek za zdravstveno osiguranje te umirovljeni i bolesni svećenici. Ekonom za svaku godinu izrađuje prijedlog biskupijskih primitaka i izdataka, a na kraju godine završni račun primitaka i izdataka koje u skladu s crkvenim propisima podastire na prihvaćanje biskupijskom Ekonomskom vijeću na čelu s dijecezanskim biskupom.

Ekonom: Robert Mokri
Računovodstvo: Željka Horvat Klarić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 312; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

Na temelju Ugovora o ekonomskim pitanjima između Svete Stolice i Republike Hrvatske biskup Antun je dekretom br. 406/1999. od 28. ožujka 1999. osnovao Ustanovu Požeške biskupije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika kao pravnu osobu. Ustanova ima na čelu ravnatelja i djeluje prema vlastitim propisima. Upravno vijeće Ustanove pod vodstvom ravnatelja za svaku godinu izrađuje predračun svojih primitaka i
izdataka, a na kraju godine potvrđuje račun primitaka i izdataka te ih u skladu s crkvenim propisima dostavlja na potvrdu dijecezanskomu biskupu. Preko Središnje ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika ravnatelj dostavlja godišnji izvještaj Ministarstvu financija.

Ravnatelj: Ivica Žuljević
Upravno vijeće Ustanove: Mario Cimbal, Robert Mokri i Željko Volarić
Računovodstvo: Željka Horvat Klarić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 334; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Biskupski delegat za đakone i trajnu formaciju mladih svećenika

Biskupskomu delegatu za mlade svećenike i đakone povjerena je briga za trajnu formaciju mladih svećenika do deset godina svećeništva te za stalne đakone. On vodi i pripravu kandidata Požeške biskupije za sveti red đakonata i prezbiterata.

Delegat: Mr. sc. Ivica Bošnjak
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 259 126; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Biskupski delegat za bogoslove

Biskupski delegat za bogoslove ima zadaću biti povezan sa sjemeništima i učilištima u kojima se nalaze svećenički kandidati Požeške biskupije i pratiti njihovu formaciju te organizirati programe po kojima se, među ostalim, izgrađuje svijest bogoslova o pripadnosti i zajedništvu vlastitoj mjesnoj Crkvi.

Delegat: Tomislav Dokoza
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel.: 034/ 311 583; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Biskupijska papinska misijska djela i biskupijski delegat za misije

Biskupijska Papinska misijska djela na čelu sa svojim ravnateljem imaju zadaću među svećenicima i vjernicima Požeške biskupije promicati svijest misijskoga poslanja Crkve te konkretnim projektima uključivati, osobito djecu i mlade, u misijsko djelo.

Ravnatelj Djela i delegat za misije: Mr. sc. Perica Matanović
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 044/ 608 274; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Katehetski ured

Predstojnik: Mr. sc. Marijan Pavelić
Suradnica: Patricija Brdar
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 309; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Ured za crkveno-pravna pitanja

Predstojnik: Dr. sc. Želimir Žuljević
Bilježnik: Saša Paveljak
Suradnik: Mr. sc. Dragan Hrgić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 335; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Ured za gradnju i kulturna dobra
Predstojnik: Mario Sanić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 335; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Ured za katoličke škole

Predstojnik: Ivica Žuljević
Adresa: Ulica pape Ivana Pavla II. 6, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 312 060; faks: 034/ 312 059
E-adresa: [email protected]


Ured za pisanu baštinu i tisak

Predstojnik: Ivica Žuljević
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 329; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]


Pastoralni centar

Upravitelj: Robert Kupčak
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 309; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]