Biskupski ordinarijat

Biskupski ordinarijat Požeške biskupije jest tijelo koje u skladu s kanonskim propisima pomaže dijecezanskom biskupu u upravljanju cijelom Biskupijom.

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Generalni vikar

Generalni vikar vrši svoju službu u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava na području za koje je imenovan.

Generalni vikar: Msgr. Josip Krpeljević

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-310; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Sudski vikar

Sudski vikar vrši svoju službu u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava na području za koje je imenovan.

Sudski vikar: Dr. Želimir Žuljević

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-335; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Moderator Biskupskog ordinarijata

Moderator Biskupskog ordinarijata ima zadaću pod vlašću dijecezanskog biskupa povezivati i usklađivati rad svih ureda i drugih tijela Ordinarijata, koordinirati djelatnosti vezane za upravne poslove i brinuti se da svi djelatnici u Ordinarijatu propisno i savjesno obavljaju službu koja im je povjerena.

Moderator: Ivica Žuljević

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-337; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Kancelar

Kancelar ima ovlasti i obveze predviđene kanonskim pravom. Ako potrebe traže dijecezanski biskup imenuje vicekancelara, bilježnika ili tajnika Biskupskog ordinarijata, koji vrše službu pod vodstvom i u suradnji s kancelarom.
Kancelar vrši službu u skladu s propisima kanonskog prava, vodi Ured Biskupskog ordinarijata, Arhiv, Pisarnicu te ordinarijatsku portu.

Kancelar: Mr. Ivan Popić

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-313; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ekonom

Biskupijski ekonom ima obveze i ovlasti predviđene kanonskim pravom. On je voditelj Ekonomskog odjela Biskupskog ordinarijata u čijem je sastavu: blagajna s knjigovodstvom, odsjek za zdravstveno osiguranje te umirovljeni i bolesni svećenici.

Ekonom: Robert Mokri

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-312; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

Biskupijska ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika ima na čelu ravnatelja i djeluje prema vlastitim propisima. Vijeće Ustanove pod vodstvom ravnatelja treba za iduću godinu pripraviti predračun svojih primitaka i izdataka, a na kraju godine potvrditi račun primitaka i izdataka te ih u skladu s crkvenim propisima dostaviti dijecezanskom biskupu.

Ravnatelj: Robert Mokri
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-312; 034/290-336; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Biskupski delegat za đakone i trajnu formaciju mladih svećenika

Biskupskom delegatu za mlade svećenike i đakone povjerena je briga za trajnu formaciju mladih svećenika do deset godina svećeništva te za stalne đakone. On vodi i pripravu kandidata Požeške biskupije za sveti red đakonata i prezbiterata.

Delegat: Mr. Ivica Bošnjak
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-310; faks 034/74-295
Email: [email protected]


Biskupski delegat za bogoslove

Biskupski delegat za bogoslove ima zadaću povezati se sa sjemeništima i učilištima na kojima se odgajaju i obrazuju svećenički kandidati Požeške biskupije i pratiti njihovu formaciju te organizirati programe po kojima se izgrađuje bogoslovska svijest o pripadnosti i zajedništvu vlastitoj mjesnoj Crkvi.

Delegat: mr. Krunoslav Siroglavić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-312; faks 034/74-295
Email: [email protected]


Biskupijska papinska misijska djela i biskupijski delegat za misije
Ravnatelj Djela i delegat za misije: Mr. Perica Matanović
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 044/608-274; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Katehetski ured
Predstojnik: Robert Kupčak
Suradnica: Patricija Brdar
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ured za crkveno-pravna pitanja
Predstojnik: Dr. Želimir Žuljević
Bilježnik: Saša Paveljak
Suradnik: Mr. Dragan Hrgić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-335; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ured za gradnju i kulturna dobra
Predstojnik: Mario Sanić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-335; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ured za katoličke škole
Predstojnik: Ivica Žuljević
Adresa: Ulica pape Ivana Pavla II. br. 6, 34000 Požega
Tel. 034/312-060; faks 034/312059
Email: [email protected]


Zajedništvo – Glasilo Požeške biskupije
Urednik: Ivica Žuljević
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-329; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Pastoralni centar
Voditelj: Robert Kupčak
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za liturgijski pastoral
Povjerenik: Robert Kupčak
Članovi Povjerenstva: Ivica Žuljević, Mladen Štivin, Ivan Popić, Mario Večerić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog
Povjerenik: Mr. Dragan Hrgić
Članovi Povjerenstva: Žarko Turuk
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 033/550-432; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za pastoral braka obitelji
Povjerenik: Mr. Ivan Popić
Članovi Povjerenstva: Ana Matković, Silvija Crnković, Kornelija Morvaj, Milan Vidaković, dr. Želimir Žuljević
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-313; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za pastoral mladih
Povjerenik: Mr. Krunoslav Siroglavić
Članovi Povjerenstva: Roko Ivanović, Marijan Pavelić, Patricija Brdar, Miroslav Peroutka
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za pastoral duhovnih zvanja
Povjerenik: Mr. Marijan Pavelić
Članovi Povjerenstva: Ivica Bošnjak, Dragan Hrgić, Krunoslav Siroglavić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/311-583; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za osobe posvećenog života
Povjerenik: fra Milan Krišto
Članovi Povjerenstva: s. M. Rahela Dolovski, s. Zorana Prcela, fra Tonio Vučemilović
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/273-553; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za bolnički pastoral
Povjerenik: Dragoslav Kozić
Članovi Povjerenstva: Mira Ilić, s. Josipa Vrućina, msgr. Marija Juraković, Nikola Legac, fra Marijan Vidović, Jozo Zorić i Mato Rukavina
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/250-123; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenik za medije
Povjerenik: Mr. Marijan Pavelić
Članovi Povjerenstva: Višnja Mikić, Vesna Milković, Vesna Hodak, Suzana Lipovac, Ana Marija Biršić-Glibo, Ljiljana Ivanković, Ivan Mikolić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/311-583; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Povjerenstvo za pastoral Roma
Povjerenik: Patrik Alatić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 031/699-605; faks 274-295
Email: [email protected]