Biskupski ordinarijat

1195

Biskupski ordinarijat Požeške biskupije jest tijelo koje u skladu s kanonskim propisima pomaže dijecezanskom biskupu u upravljanju cijelom Biskupijom.

Generalni vikar

Generalni vikar vrši svoju službu u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava na području za koje je imenovan.

Generalni vikar: Mr. Josip Krpeljević
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-310;290-313 faks 274-295


Moderator Biskupskog ordinarijata

Moderator Biskupskog ordinarijata ima zadaću pod vlašću dijecezanskog biskupa povezivati i usklađivati rad svih ureda i drugih tijela Ordinarijata, koordinirati djelatnosti vezane za upravne poslove i brinuti se da svi djelatnici u Ordinarijatu propisno i savjesno obavljaju službu  koja im je povjerena.

Voditelj: Ivica Žuljević
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295
Email: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr


Kancelar

Kancelar ima ovlasti i obveze predviđene kanonskim pravom. Ako potrebe traže dijecezanski biskup imenuje vicekancelara, bilježnika ili tajnika Biskupskog ordinarijata, koji vrše  službu pod vodstvom i u suradnji s kancelarom.

Kancelar: Mr. Ivan Popić
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-313
Faks 034/274-295
Email: kancelar@pozeska-biskupija.hr

Ekonom

Biskupijski ekonom ima obveze i ovlasti predviđene kanonskim pravom. On je voditelj Ekonomskog odjela Biskupskog ordinarijata u čijem je sastavu: blagajna s knjigovodstvom, odsjek za zdravstveno osiguranje te umirovljeni i bolesni svećenici. Ekonom je redovito i ravnatelj Doma pape Ivana Pavla II. te ima odgovornost za Svećenički dom i Biskupijsku središnju kuhinju.

Ekonom: Robert Mokri
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-312
Faks 034/274-295


Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika
Ravnatelj Ustanove: Robert Mokri
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-312; 290-336
Faks 034/274-295


Biskupijska papinska misijska djela
Ravnatelj: Mr. Perica Matanović
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295


Katehetski ured
Predstojnik: Robert Kupčak
Suradnica: Patricija Brdar
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309
Faks 034/290-340


Ured za crkveno-pravna pitanja
Predstojnik: Dr. Želimir Žuljević
Bilježnik: Saša Paveljak
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309


Ured za gradnju i kulturna dobra
Predstojnik: Mario Sanić
Suradnik: Josip Lukić
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300


Ured za pisanu baštinu i tisak
Predstojnik: Ivica Žuljević
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300
Email: ivica.zuljevic@gmail.com


Matični i statistički ured
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300


Caritas Požeške biskupije
Ravnatelj: Mr. Ivan Popić
Tajnik: Ivica Rajkovača
Adresa: Vukovarska 7, 34000 Požega
Tel. 034/272-988
Faks 034/273-988


Centar “Pro vita et familia”
Voditelj: Ana Matković
Adresa: Vukovarska 7, 34000 Požega
Tel. 034/272-237
Faks 034/273-988


Povjerenstvo za liturgiju
Povjerenik: Nikola Legac
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300
Faks 034/274-295


Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog
Povjerenik: Msgr. Matija Juraković
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300
Faks 034/274-295


Povjerenstvo za pastoral braka obitelji
Povjerenik: Ana Matković
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300
Faks 034/274-295


Povjerenstvo za pastoral mladih
Povjerenik: Ivan Certić
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; 250-123
Faks 034/274-295


Povjerenik za medije
Povjerenik: Marijan Pavelić
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300
Faks 034/274-295


Povjerenstvo za duhovna zvanja
Povjerenik: Marijan Pavelić
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300
Faks 034/274-295


Povjerenstvo za bolnički pastoral
Povjerenik: Dragoslav Kozić
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; 312-828
Faks 034/274-295


Povjerenstvo za redovnice
Povjerenik: fra Milan Krišto
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; 312-828
Faks 034/274-295


Dijecezanski muzej
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295
Email: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr


Povijesni arhiv
Voditelj: Tomislav Miličević
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295
Email: povijesni.arhiv.pb@gmail.com


Biskupijska knjižnica
Voditelj: Nikolina Mandić
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300;290-345 faks 274-295
Email: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr


Zajedništvo – Glasilo Požeške biskupije
Urednik: Ivica Žuljević
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300;290-345 faks 274-295
Email: pbzajednistvo@gmail.com


Riznica katedrale
Adresa: Trg Sv. Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295
Email: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr