Biskupski ordinarijat

Biskupski ordinarijat Požeške biskupije jest tijelo koje u skladu s kanonskim propisima pomaže dijecezanskom biskupu u upravljanju cijelom Biskupijom.

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Generalni vikar

Generalni vikar vrši svoju službu u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava na području za koje je imenovan.

Generalni vikar: msgr. Želimir Žuljević

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-310; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Sudski vikar

Sudski vikar vrši svoju službu u skladu s propisima Zakonika kanonskoga prava na području za koje je imenovan.

Sudski vikar: dr. Želimir Žuljević

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-335; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Kancelar

Kancelar ima ovlasti i obveze predviđene kanonskim pravom. Ako potrebe traže dijecezanski biskup imenuje vicekancelara, bilježnika ili tajnika Biskupskog ordinarijata, koji vrše službu pod vodstvom i u suradnji s kancelarom.
Kancelar vrši službu u skladu s propisima kanonskog prava, vodi Ured Biskupskog ordinarijata, Arhiv, Pisarnicu te ordinarijatsku portu.

Kancelar: Robert Kupčak

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-313; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ekonom

Biskupijski ekonom ima obveze i ovlasti predviđene kanonskim pravom. On je voditelj Ekonomskog odjela Biskupskog ordinarijata u čijem je sastavu: blagajna s knjigovodstvom, odsjek za zdravstveno osiguranje te umirovljeni i bolesni svećenici.

Ekonom: Robert Mokri

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-312; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

Biskupijska ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika ima na čelu ravnatelja i djeluje prema vlastitim propisima. Vijeće Ustanove pod vodstvom ravnatelja treba za iduću godinu pripraviti predračun svojih primitaka i izdataka, a na kraju godine potvrditi račun primitaka i izdataka te ih u skladu s crkvenim propisima dostaviti dijecezanskom biskupu.

Ravnatelj: Ivica Žuljević
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-334; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Biskupski delegat za đakone i trajnu formaciju mladih svećenika

Biskupskom delegatu za mlade svećenike i đakone povjerena je briga za trajnu formaciju mladih svećenika do deset godina svećeništva te za stalne đakone. On vodi i pripravu kandidata Požeške biskupije za sveti red đakonata i prezbiterata.

Delegat: mr. Ivica Bošnjak
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/259-126; faks 034/74-295
Email: [email protected]


Biskupski delegat za bogoslove

Biskupski delegat za bogoslove ima zadaću povezati se sa sjemeništima i učilištima na kojima se odgajaju i obrazuju svećenički kandidati Požeške biskupije i pratiti njihovu formaciju te organizirati programe po kojima se izgrađuje bogoslovska svijest o pripadnosti i zajedništvu vlastitoj mjesnoj Crkvi.

Delegat: Tomislav Dokoza
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/311-583; faks 034/74-295
Email: [email protected]


Biskupijska papinska misijska djela i biskupijski delegat za misije
Ravnatelj Djela i delegat za misije: Mr. Perica Matanović
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 044/608-274; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Katehetski ured
Predstojnik: mr. Marijan Pavelić
Suradnica: Patricija Brdar
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ured za crkveno-pravna pitanja
Predstojnik: dr. Želimir Žuljević
Bilježnik: Saša Paveljak
Suradnik: Mr. Dragan Hrgić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-335; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ured za gradnju i kulturna dobra
Predstojnik: Mario Sanić
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-335; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Ured za katoličke škole
Predstojnik: Ivica Žuljević
Adresa: Ulica pape Ivana Pavla II. br. 6, 34000 Požega
Tel. 034/312-060; faks 034/312059
Email: [email protected]


Ured za pisanu baštinu i tisak
Predstojnik: Ivica Žuljević
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-329; faks 034/274-295
Email: [email protected]


Pastoralni centar
Voditelj: Robert Kupčak
Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/274-295
Email: [email protected]