Katolička osnovna škola u Virovitici

Katoličku osnovnu školu u Virovitici osnovao je 2015. godine biskup Antun uz dopuštenje i potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svoje djelovanje Katolička osnovna škola započela je sa školskom godinom 2015./ 2016. u prostorima sadašnje Katoličke klasične gimnazije u Virovitici.

Ravnatelj: Ivan Mikolić, prof.
Tajnica: Ana Galic Sambol
Adresa: Katolička osnovna škola u Virovitici
Trg Ljudevita Patačića 3, 33 000 Virovitica
Tel.: 033/ 554 225; faks: 033/ 554 221
E-adresa: [email protected]
Internet stranica: http://www.os-katolicka-vt.skole.hr/