Spomen crkva u Staroj Gradiški

Godine 1948. komunističke vlasti naredile su da se sruši župna crkva sv. Mihaela arkanđela u Staroj Gradiški. Po svjedočanstvu brojnih zatvorenika u starogradiškom zatvoru vlasti su prisiljavale utamničene svećenike da to učine i da golim rukama čiste ciglu. Zbog okolnosti u kojima se nalazila župa, prije nego što se promijenila komunistička vlast i konačno prestao djelovati zatvor, nije se moglo pomišljati na ponovnu izgradnju Božjega hrama te se župa za svoje liturgijske potrebe koristila dvoranom u sklopu župnoga stana pokraj groblja u Uskocima. Šezdeset godina od rušenja crkve, 2008. godine, nastojanjem biskupa Antuna, započeta je izgradnja nove župne crkve u Staroj Gradiški, ujedno spomen-crkve za više od dvjesto pedeset svećenika koji su u komunističko vrijeme bili zasužnjeni u starogradiškom zatvoru. Novu župnu crkvu podigla je Požeška biskupija, a izgradnju su poduprli i svećenici iz svih hrvatskih biskupija i redovnici. Uz sudjelovanje trinaest hrvatskih biskupa, na čelu s apostolskim nuncijem msgr. Mariom Robertom Cassarijem i predsjednikom HBK-a msgr. Marinom Srakićem, crkvu je posvetio biskup Antun 26. ožujka 2010. kada se u Požeškoj biskupiji slavi Dan obnove čišćenja pamćenja i spomena mučenika. U oltar su ugrađene moći bl. Alojzija Stepinca kao snažno svjedočanstvo kako vjernost Bogu i njegovoj ljubavi, snaga Duha u našoj tjelesnoj prolaznosti i slabosti može pobijediti zlo.

Crkvu je projektirao Ivan Prtenjak. Zamišljena je kao arhitektonski sklop koji stvara novo urbano žarište u Staroj Gradiški. Osnovna koncepcija proizišla je iz suvremene interpretacije povijesne arhitekture i urbanizma na prostoru Slavonije koji pripada srednjoeuropskoj kulturi. Crkva se sastoji od četiriju različitih arhitektonskih elemenata koji čine skladnu prostornu cjelinu. To su: urbani trijem, sakralni prostor s galerijom i korom, spomen-prostor žrtvama te zvonik kao posebno tijelo. Glavni je urbani element veliki trijem u obliku elipse koji podsjeća na trijemove s »voltama« u ulicama i na trgovima mnogih slavonskih gradova. Taj trijem kao arhitektonski prostor povezuje unutarnje i vanjske sakralne prostore, crkvu i spomen-prostor. U trijemu su predviđene i postaje križnoga puta. Prostor crkve u prizemlju je križnoga tlocrta u čijem je središtu oltar. Prostor crkve na galeriji također je kružni pa se svi vjernici nalaze u blizini oltara. Postolje oltara u obliku elipse izvedeno je iz dvanaest velikih kamenih ploča u crvenoj boji koje simboliziraju dvanaest apostola. Na te ploče postavljen je srebrni prsten, simbol vječnosti na kojem »lebdi« kamena menza. Svi glavni unutarnji elementi crkve: oltar, ambon, krstionica, stolice u svetištu i drugo projektirani su u eliptičnim i kružnim oblicima uključujući i svetohranište u obliku kugle. Time je stvoreno cjelovito stilsko jedinstvo s arhitekturom crkve. Spomen-prostor projektiran je kao atrij iza apside crkve. U njemu je postavljen spomen svećenicima starogradiškim utamničenicima u izvedbi Tihomira Lončara. Zvonik je projektiran kao samostalni objekt, ali se u većini vizura organski spaja s arhitekturom trijema i crkve. Oblikovan je kao vertikalna skulptura eliptična tlocrta s čistim i jasnim plaštem zidova između dviju vertikala svjetla. U otvorima na vrhu tih dvaju zaobljenih zidova postavljeni su veliki križevi od tri metra. To je arhitektura koja se sjeća povijesti, ali ju ne imitira, koja se nadovezuje na tradiciju modernizma izbjegavajući pomodne trendove i koja traži trajne vrijednosti izražene suvremenim jezikom.

Župnik: Mato Rukavina
Adresa: Župa sv. Mihaela Arkanđela
Uskoci 5, 35 435 Stara Gradiška
Tel.: 035/ 374 052