Razoreni crkveni objekti u Domovinskom ratu na tlu Požeške biskupije

BADLJEVINA

BADLJEVINA, župna crkva sv. Ivana Krstitelja. Crkva je sagrađena 1770., zaštićeni spomenik kulture. Crkvu su granatama oštetili pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije 23.12.1991. Crkva je izvana obnovljena.

CERNIK

CERNIK, župna crkva sv. Petra Apostola i franjevački samostan sagrađeni su 1765., zaštićeni spomenik kulture. Oštećeni su 30.12.1991. u topničkom napadu pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Oštećenja su obnovljena.

ŠAGOVINA CERNIČKA (filijala Župe Cernik), kapela sv. Luke Evanđelista sagrađena je u 20. stoljeću, oštećena (zidovi i krovište) u rujnu/listopadu 1991. granatama pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kapela je obnovljena.

ČAGLIĆ

ČAGLIĆ, župna crkva sv. Jurja mučenika, sagrađena 1869., pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija razorili su je do temelja granatama u listopadu 1991. godine. U tijeku je ponovna izgradnja crkve.

ČAGLIĆ, župna kuća, izgrađena u 20. stoljeću, poptuno je razorili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 1991. Podignuta mala obiteljska kuća koja služi za liturgijska slavlja.

BIJELE STIJENE (filijala Župe Čaglić), kapela Imena Marijina. Kapelu su oštetili, unutrašnjost minama potpuno uništili krajem 1991. pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije.

 

 

DONJA OBRIJEŽ

GORNJA OBRIJEŽ (filijala Župe Donja Obrijež). Kapelu su potpuno razorili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija tijekom 1991. Kapela je obnovljena.

DUBOČAC

DUBOČAC, župna crkva sv. Mihaela Arkanđela, izgrađena početkom 19. stoljeća, zaštićeni spomenik kulture. Pobunjeni bosanski Srbi gađali su je topovima u više navrata 1992. godine, teško joj oštetili krovište, razrušili kapu zvonika, u unutrašnjosti teško oštetili pjevalište i neke predmete namještaja. Crkva je obnovljena.

DUBOČAC, župna kuća, izgrađena u 19. stoljeću, teško je oštećena granatiranjem pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije s bosanske strane 1991./1992. Izgrađen je novi župni stan.

ĐULOVAC

ĐULOVAC župna crkva Duha Svetoga, sagrađena 1892, spomenik kulture. Teško su je oštetili srpski pobunjenici i Jugoslavenska narodna armija 14.11.1991. a miniranjem iznutra uništili krov i unutrašnjost s inventarom 13.12.1991. Nova crkva izgrađena je pored sačuvanog prijašnjeg zvonika.

 

 

VELIKI BASTAJI, (filijala Župe Đulovac) kapela sv. Antuna Padovanskog, sagrađena u 19. stoljeću. Unutrašnjost kapele opustošili su pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija tijekom jeseni 1991. Kapela je obnovljena.

 

GAJ

GAJ, župna crkva sv. Katarine Djevice i Mučenice, sagrađena 1804., spomenik kulture. Crkvu su granatama oštetili pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije 27.09.1991. Crkva je obnovljena.

BREZINE (filijala Župe Gaj), kapela sv. Andrije Apostola. Kapela je sagrađena od drveta 1911., spomenik kulture. Kapelu su granatama oštetili u rujnu/listopadu 1991. pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija. Kapela je obnovljena.

 

GORNJI BOGIĆEVCI

GORNJI BOGIĆEVCI, župna crkva Duha Svetoga, sagrađena 1830. U jesen 1991. do temelja su je razorili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija te njezine ostatke uklonili. Izgrađena nova župna crkva.

GORNJI BOGIĆEVCI, župna kuća, izgrađena u 19. stoljeću, razorili je pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija. Izgrađen novi župni stan.

DRAGALIĆ (filijala Župe Gornji Bogićevci), crkva Glavosjeka sv. Ivana Krstitelja, sagrađena u 19. stoljeću, spomenik kulture. Srpski pobunjenici i Jugoslavenska narodna armija topništvom su je teško oštetili i spalili s cjelokupnim inventarom u rujnu/prosincu 1991.

GORICE (filijala Župe Gornji Bogićevci), kapela sv. Vida. Kapela je sagrađena u 20. stoljeću. Pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije kapelu su oštetili, djelomično razorili zidove i krovište a znatno oštetili inventar u rujnu/prosincu 1991. Kapela je obnovljena.

POLJANE (filijala Župe Gornji Bogićevci), kapela sv. Fabijana i Sebastijana. Kapela je sagrađena u 20. stoljeću, potpuno su je uništili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija krajem 1991. Kapela je ponovno izgrađena.

RAJIĆ

RAJIĆ (Župa Gornji Rajić), župna crkva sv. Tome Apostola. Crkva je sagrađena 1776., obnovljena 1966., zaštićeni spomenik kulture. Crkvu su u više navrata granatama gađali pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije krajem 1991. i miniranjem potpuno uništili. Na slikama je prikazano stanje prije rata, zatim, krajem 1991., te ljeti 1995. Crkva je obnovljena.

RAJIĆ, (Župa Gornji Rajić) župni stan, izgrađen u 19. stoljeću, zapalili i teško oštetili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 1991. godine. Obnovljen.

BOROVAC (filijala Župe Gornji Rajić), kapela sv. Martina. Kapelu su potpuno uništili u kolovozu/prosincu 1991. pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija. Kapela ponovno izgrađena.

JAZAVICA (filijala Župe Gornji Rajić), crkva sv. Roka. Crkvu su krajem 1991. miniranjem potpuno razorili pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Izgradnja nove crkve je u tijeku.

VOĆARICA (filijala Župe Gornji Rajić), kapela Svih Svetih. Kapelu su pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija potpuno srušili, početkom listopada 1991. Ponovno je izgrađena.

 

JASENOVAC

JASENOVAC, župna crkva sv. Nikole Biskupa i Uznesenja BDM, sagrađena 1714. a obnovljena 1829., zaštićeni spomenik kulture. Pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije teško su je oštetili i zapalili u rujnu/prosincu 1991. Zgrada crkve je obnovljena a restauriranje preostalog unutrašnjeg namještaja je u tijeku.

JASENOVAC, župna kuća, izgrađena u 19. stoljeću, potpuno uništili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 1991. godine. Zgrada je obnovljena.

JASENOVAC, Samostan sestara Kćeri milosrđa, izgrađen u 20. stoljeću pobunjeni Srbi i Jugoslavenska armija potpuno uništili 1991. godine. Zgrada je izgrađena i stavljena pod krov, iznutra još nije uređena.

KOŠUTARICE (filijala Župe Jasenovac), Kapela sv. Petra i Pavla. Pripadnici srpskih pobunjenika, u vremenu od rujna 1991. do početka travnja 1992. kapelu su teško oštetili. Kapela je obnovljena.

TANAC (filijala Župe Jasenovac), kapela sv. Ilije Proroka. Krajem 1991. kapelu su granatama uništili srpski pobunjenici i Jugoslavenska narodna armija. Kapela je obnovljena.

UŠTICA (filijala Župe Jasenovac), kapela sv. Jurja. Kapelu su potpuno uništili, krajem 1991., pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kapela je izgrađena.

VIŠNJICA UŠTIČKA (filijala Župe Jasenovac), kapela sv. Florijana. Kapelu su potpuno uništili, tijekom 1991. pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kapela još nije izgrađena.

LIPIK

LIPIK, župna crkva sv. Franje Asiškog i sv. Josipa Radnika, izgrađena 1793., nadograđena 1968., do temelja je razorili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija krajem 1991. Ponovno je izgrađena.

LIPIK, župni stan, izgrađen u 20. stoljeću pobunjeni Srbi i Jugoslavenska armija potpuno razorili krajem 1991. godine. Izgrađen je novi župni stan.

LIPIK (župa Lipik), samostan Milosrdnih sestara sv. Križa. Samostan su potpuno uništili u rujnu/prosincu 1991. pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija. Kuća je ponovno izgrađena.

DOBROVAC (župa Lipik), kapela Presvetog Srca Isusova, sagrađena u 19. stoljeću. Kapelu su topničkim projektilima teško oštetili 30.09.1991. pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija. Nova kapela je ponovno izgrađena.

LIPIČKA SUBOCKA (filijala Župe Lipik), Kapelu su teže oštetili granatama, krajem 1991., pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narod­na armija.

LONJA

LONJA, župna crkva Duha Svetoga, sagrađena 1878., zaštićeni spomenik kulture s vrijednim inventarom. Od listopada do prosinca 1991. pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije crkvu su topništvom teže oštetili kao i dio njezina inventara. Crkva je samo izvana obnovljena.

MAČKOVAC

MAČKOVAC, župna crkva sv. Mateja Apostola i Evanđelista, sagrađena 1776., obnovljena 1860. i 1965., spomenik kulture. Crkvu su u više navrata 1991. topovima i raketama teško oštetili pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Crkva je popravljena.

DOLINA (filijala Župe Mačkovac), kapela sv. Marka. Kapela je sagrađena u 18. stoljeću, teže su je oštetili 18.10.1991. pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija. Kapela je obnovljena.

SAVSKI BOK (filijala Župe Mačkovac), kapela sv. Ane. Kapela je sagrađena u 20. stoljeću, teško su je oštetili topovima pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije 06.10.1991., razorivši joj krovište i dio pročelja te uništivši cijeli inventar. Kapela je ponovno izgrađena.

NAŠICE

NAŠICE, župna crkva sv. Antuna Padovanskog i franjevački samostan. Crkva je sagrađena 1373., obnovljena 1707. godine, a samostan u 18. stoljeću, zaštićeni spomenik kulture. Topničkim djelovanjem pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije 20.09.1991. iz našičke vojarne crkva i samostan pretrpjeli su znatna oštećenja; izgorjelo je krovište, srušena je kapa zvonika i učinjena su veća oštećenja na pročelju crkve. Crkva i samostan su obnovljeni.

MARTIN (filijala Župe Našice), kapela sv. Martina iz 13. stoljeća, zaštićeni spomenik kulture. Kapelu su topništvom oštetili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija, 21.09.1991. Kapela je obnovljena.

 

 

NOVA GRADIŠKA

NOVA GRADIŠKA (Župa Bezgrješnog začeća BDM), župna crkva Bezgrješnog začeća BDM. Crkva je građena 1811.-1823. a obnovljena 1966., zaštićeni spomenik kulture. Crkvu i župni dvor su u više navrata topništvom gađali i oštetili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija u vremenu 1991./92. Crkva je obnovljena izvana.

NOVA GRADIŠKA (Župa Bezgrješnog začeća BDM), župni stan, izgrađen u 20. stoljeću oštetili u granatiranju pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 1991./92. godine. Župni stan je popravljen.

NOVA GRADIŠKA (Župa Bezgrješnog začeća BDM), grobljanska kapela Svih Svetih. Pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije kapelu su topništvom teško oštetili 01.11.1991. kao i groblje oko kapele. Kapela je obnovljena.

NOVA GRADIŠKA (župa Bezgrješnog začeća BDM), crkva sv. Terezije Avilske, sagrađena 1756., zaštićeni spomenik kulture. Crkvu su oštetili (napose krovište i pročelje), 09.11.1991., topništvom pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Crkva je obnovljena.

MAŠIĆ (filijala Župe Bezgrješnog začeća BDM, Nova Gradiška), kapela sv. Ilije Proroka. Kapela je sagrađena u 19. stoljeću, potpuno uništena u rujnu/prosincu 1991. topovima pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kapela je obnovljena.

NOVSKA

NOVSKA (Župa sv. Luke Evanđelista), crkva sv. Luke Evanđelista. Crkva je sagrađena u 18. stoljeću. Granatama su je oštetili u listopadu 1991. pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Crkva je obnovljena.

NOVSKA (Župa sv. Luke Evanđelista), kapela sv. Josipa na groblju. Kapela je sagrađena u 19. stoljeću. Pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije granatama su je oštetili u listopadu 1991. zajedno s grobljem. Kapela je obnovljena.

NOVSKA (Župa sv. Luke Evanđelista), samostan i kapela Sestara Kćeri Milosrđa. Samostan i samostansku kapelu teško su granatama oštetili pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije u listopadu 1991. Samostan je obnovljen.

STARI GRABOVAC (filijala Župe sv. Luke Evanđelista, Novska), kapela Uzvišenja sv. Križa. Kapela je sagrađena u 20. stoljeću, teže su je oštetili pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije granatama 17.10.1991. a zvonik, krovište i svod kapele uoči Božića 1991. Kapela je obnovljena.

OKUČANI

OKUČANI, župna crkva sv. Vida, izgrađena u 19. stoljeću. Pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija miniranjem su je potpuno razorili i na njezinu mjestu otvorili tržnicu. Crkva je ponovno izgrađena.

PAKRAC

PAKRAC, župna crkva Uznesenja BDM, izgrađena u 1761./63., zaštićeni spomenik kulture. U više navrata gađali su je pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija granatama i bombama te je 28.09.1991. izgorjela, kojom prigodom je uništen i znatan dio njezina baroknog namještaja. Crkva je obnovljena.

PAKRAC, župna kuća, izgrađena u 19. stoljeću, oštećena 1991. razaranjima pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kuća je obnovljena.

PAKRAC, kapela sv. Ivana Nepomuka. Kapela je sagrađena u 19. stoljeću, spomenik kulture. Kapelu su oštetili tijekom rujna 1991. pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kapela je obnovljena.

PAKRAC, kapela sv. Josipa. Kapela je sagrađena u 19. stoljeću, potpuno su je razrušili pobunjeni Srbi 22.05.1991. Kapela je obnovljena.

PAKRAC, kapela sv. Vida, oštetili su (tijekom 1991.) pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kapela je obnovljena.

PAKRAC, kapela sv. Roka, sagrađena u 19. stoljeću, minirali je pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 1991., ostali samo zidovi. Kapela je obnovljena.

PAKRAC, samostan Milosrdnih sestara sv. Križa, sagrađen u 19. stoljeću. Samostan je oštećen tijekom 1991. i početkom 1992. granatama pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Samostan je obnovljen.

FILIPOVAC (filijala Župe Pakrac), kapela Uzašašća Gospodnjega, izgrađena u 19. stoljeću. Pripadnici pobunjenih Srba u Jugoslavenske narodne armije teško su je oštetili tijekom mjeseca studenog 1991. Kapela je obnovljena.

SIRAČ

SIRAČ, župna crkva Pohoda BDM, sagrađena 1908. Pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija crkvu su oštetili krajem studenog 1991. Crkva je obnovljena.

NOVA BUKOVICA

ČETEKOVAC (filijala Župe Nova Bukovica), kapela sv. Nikole Tavelića. Kapela je sagrađena 1970. Pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija teško su je oštetili, djelomično razorili topništvom, 04.09.1991. Kapela je obnovljena.

SLAVONSKI KOBAŠ

SLAVONSKI KOBAŠ, župna crkva sv. Ivana Krstitelja. Crkva je sagrađena u 18. stoljeću, a temeljito obnovljena 1966., zaštićeni spomenik kulture. Crkvu su u više navrata (kolovoz 1992.) topovima tukli bosanski Srbi. Učinili su teža oštećenja na pročelju, zvoniku i unutrašnjosti crkve. Crkva je obnovljena.

STARA GRADIŠKA

USKOCI (Župa Stara Gradiška), župna kuća u kojoj se nalazila kapela sv. Mihaela Arkanđela i od 1948. godine (kada su komunisti odredili da se sruši župna crkva iz 18. stoljeća) služila kao župna crkva Župe Stara Gradiška. Tijekom 1991. i 1992. pobunjeni Srbi Jugoslavenska narodna armija kuću su teško oštetili a inventar potpuno uništili. Kuća i kapela su obnovljeni.

USKOCI (Župa Stara Gradiška), grobljanska kapela sv. Roka, sagrađena u 19. stoljeću. Kapelu i groblje su pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije topničkim projektilima teško oštetili 15.08.1991. Kapela je obnovljena.

NOVI VAROŠ (filijala Župe Stara Gradiška), kapela Preobraženja Isusova. Kapela je sagrađena u 19. stoljeću, razorili je pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija tijekom rujna 1991. U tijeku je obnova.

NOVI VAROŠ (filijala Župe Stara Gradiška), kapela sv. Stjepana Prvomučenika. Kapela je sagrađena 1989., potpuno su je razorili 05.09.1991. pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija. Ponovno je izgrađena.

GORNJI VAROŠ (filijala Župe Stara Gradiška), kapela sv. Ilije. Kapelu su oštetili tijekom 1991. pripadnici pobunjenih Srba i Jugoslavenske narodne armije. Kapela je obnovljena.

DONJI VAROŠ (filijala Župe Stara Gradiška), kapela sv. Filipa i Jakoba, izgrađena u 19. stoljeću. Teško su je oštetili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija tijekom 1991. godine. Kapela je obnovljena.

 

 

VOĆIN

VOĆIN, župna crkva Pohoda BDM i Svetište Gospe Voćinske. Crkva je sagrađena oko 1500. godine. Stradala je tijekom II. svjetskog rata, nakon kojeg je obnovljena, zaštićeni spomenik kulture. Crkvu su granatama, i miniranjem potpuno razorili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 13.12.1991. Rekonstrukcija stare voćinske crkve u potpunosti je završena i crkva je posvećena 14. kolovoza 2011.

VOĆIN, župni stan, izgrađen u 20. stoljeću, zajedno sa župnom crkvom razorili pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 13. 12. 1991. Izgrađena provizorna nova kuća.

NOVO ZVEČEVO (filijala Župe Voćin), kapela sv. Martina. Razorili je pobunjeni Srbi i Jugoslavenska narodna armija 1991. godine. Kapela je obnovljena.