Stalni đakoni

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman