Stalni đakoni

985

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman