Stalni đakoni

367

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman