Stalni đakoni

1027

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman