Stalni đakoni

1064

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman