Stalni đakoni

863

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman