Stalni đakoni

937

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman