Stalni đakoni

527

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman