Stalni đakoni

112

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman