Stalni đakoni

424

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman