Stalni đakoni

788

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman