Stalni đakoni

215

Ivo Grbeš Kuzmica
Zdravko Ticl Stražeman