Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja

270

Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja imenovao je biskup Antun Škvorčević dekretom od 30. lipnja 2012. godine sa zadaćom da provjerava jesu li kandidati za vjeroučitelje u školi i vjerski odgoj u predškolskim ustanovama na području Požeške biskupije u skladu s crkvenim i državnim normama po svojoj stručnosti, duhovnoj izgradnji, moralnom i eklezijalnom životu prikladni za navjestiteljsko poslanje.

Pored toga Povjerenstvo vodi brigu o rasporedu vjeroučitelja u školama i predškolskim ustanovama, prati njihov predavački rad i djelovanje u župi te rješava probleme koji mogu pri tom nastati.

Povjerenstvo ima sjedište u Katehetskom uredu Požeške biskupije, a tvore ga predstojnik Katehetskog ureda po svojoj službi, koji je ujedno voditelj Povjerenstva te još tri osobe, svećenici ili vjeroučitelji laici, stručni u pitanjima vjeroučiteljskog poslanja ili u dobrom poznavanju vjeroučitelja u školi i predškolskim ustanovama koje imenuje dijecezanski biskup.

Članovi:

  • Robert Mokri, voditelj
  • Mr. Mario Rašić, Kaptol
  • Mario Sanić, Velika
  • Vesna Vlaović.
Adresa:
Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295