Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja

Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja imenovao je biskup Antun Škvorčević dekretom od 30. lipnja 2012. godine sa zadaćom da provjerava jesu li kandidati za vjeroučitelje u školi i vjerski odgoj u predškolskim ustanovama na području Požeške biskupije u skladu s crkvenim i državnim normama po svojoj stručnosti, duhovnoj izgradnji, moralnom i eklezijalnom životu prikladni za navjestiteljsko poslanje.

Pored toga Povjerenstvo vodi brigu o rasporedu vjeroučitelja u školama i predškolskim ustanovama, prati njihov predavački rad i djelovanje u župi te rješava probleme koji mogu pri tom nastati.

Povjerenstvo ima sjedište u Katehetskom uredu Požeške biskupije, a tvore ga predstojnik Katehetskog ureda po svojoj službi, koji je ujedno voditelj Povjerenstva te još tri osobe, svećenici ili vjeroučitelji laici, stručni u pitanjima vjeroučiteljskog poslanja ili u dobrom poznavanju vjeroučitelja u školi i predškolskim ustanovama koje imenuje dijecezanski biskup.

Članovi Povjerenstva

  • vlč. mr. Marijan Pavelić, predstojnik Katehetskog ureda, Požega, voditelj;
  • vlč. Robert Kupčak, kancelar Požeške biskupije, Požega;
  • Patricija Brdar, vjeroučiteljica, suradnica u Katehetskom uredu, Banićevac;
  • Ivica Lalić, vjeroučitelj, Novska.
Adresa:
Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/274-295
Email: [email protected]