Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja

Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja osnovao je biskup Antun dekretom od 30. lipnja 2012., povjerivši mu zadaću da provodi prosudbu o prikladnosti kandidata za vjeroučiteljsku službu u školi i vjerski odgoj u predškolskim ustanovama na području Požeške biskupije sukladno crkvenim i državnim normama.

Osim toga Povjerenstvo vodi brigu o rasporedu vjeroučitelja u školama i predškolskim ustanovama, prati njihov predavački rad i djelovanje u župi te rješava probleme koji mogu pritom nastati.

Povjerenstvo ima sjedište u Katehetskom uredu Požeške biskupije, a tvore ga predstojnik Katehetskoga ureda po svojoj službi, koji je ujedno voditelj Povjerenstva, te još tri osobe, svećenici ili vjeroučitelji laici koje imenuje dijecezanski biskup, stručni u pitanjima vjeroučiteljskoga poslanja ili u dobru poznavanju vjeroučitelja u školi i predškolskim ustanovama.

Članovi Povjerenstva

  • Mr. sc. Marijan Pavelić, predstojnik Katehetskog ureda, Požega, voditelj
  • Robert Kupčak, kancelar, Požega
  • Patricija Brdar, vjeroučiteljica, suradnica u Katehetskom uredu, Banićevac
  • Ivica Lalić, vjeroučitelj, Novska
Adresa:Povjerenstvo za vjeroučiteljske mandate i personalna pitanja
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel.: 034/ 290 309; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]