Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji

Kako bi se na temelju Božjega nauma o čovjeku promicao kršćanski brak i obitelj kao temeljne stvarnosti ljudskoga postojanja, biskup Antun je dekretom od 10. studenoga 2001. osnovao Povjerenstvo Požeške biskupije za pastoral braka i obitelji. Osobita je zadaća Povjerenstva voditi brigu o pripravi zaručnika za sakrament ženidbe u skladu s najnovijim smjernicama crkvenog učiteljstva, biti u povezanosti i na pomoć župnih obiteljskih zajednica, voditi brigu o različitim programima braka i obitelji, posvećujući posebnu pozornost obiteljima s brojnom djecom. U tom pogledu Povjerenstvo surađuje s biskupijskim Centrom »Pro vita et familia«.

Članovi Povjerenstva

  • Ana Matković, voditeljica Centra »Pro vita et familia«, Požega, povjerenica
  • Silvija Crnković, prof. psihologije, Požega
  • Kornelija Morvaj, dipl. pravnica, Požega
  • Milan Vidaković, župnik župe sv. Luke evanđelista, Novska
  • Dr. sc. Želimir Žuljević, sudac pri Međubiskupijskom sudu, Požega

Adresa: Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji
Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 272 237; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]