Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji

368

Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji osnovao je biskup dr. Antun Škvorčević Dekretom broj 1338/2001. od 10. studenoga 2001. godine. Zadaća Povjerenstva je da na temelju Božjeg nauma o čovjeku i braku daje svoj doprinos izgradnji braka i obitelji u Biskupiji kao temeljnim stvarnostima ljudskog postojanja. Ono provodi određene inicijative i projekte u prilog braka i obitelji. Osobitu brigu vodi oko priprave mladih za sakrament ženidbe te je izradilo priručnik tečaja priprave za brak pod nazivom «Brak i obitelj po Božjem naumu» kako bi na razini Biskupije bio jedinstveni petodnevni program održavanja priprave za brak u svim dekanatima. Povjerenstvo surađuje s biskupijskim Centrom «Pro vita et familia» u ostvarivanju njegovih zadaća.

Povjerenik: Ana Matković
Adresa:
Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji
Trg sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295
Email: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr