Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji

Zadaća je Povjerenstva Požeške biskupije za pastoral braka i obitelji da na temelju Božjeg nauma o čovjeku i braku daje svoj doprinos izgradnji braka i obitelji u Biskupiji kao temeljnim stvarnostima ljudskog postojanja. Osobitu brigu vodi oko priprave mladih za sakrament ženidbe te izrađuje priručnik i brine o predavačima tečaja priprave za brak kako bi se na razini Biskupije provodio jedinstveni petodnevni program priprave za brak. Pored toga Povjerenstvo surađuje i s biskupijskim Centrom «Pro vita et familia» u ostvarivanju njegovih zadaća.

Članovi Povjerenstva

  • Ana Matković, voditeljica Centra „Pro vita et familia“, Požega, povjerenica;
  • Silvija Crnković, prof. psihologije, Požega;
  • Kornelija Morvaj, dipl. pravnik, Požega;
  • vlč. Milan Vidaković, župnik Župe sv. Luke Evanđelista, Novska;
  • vlč. dr. Želimir Žuljević, sudski vikar pri Međubiskupijskom ženidbenom sudu, Požega.
Adresa:
Povjerenstvo za pastoral braka i obitelji
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/272-237; faks 034/274-295
Email: [email protected]