Katehetska građa u pripravi kandidata za prvu pričest i svetu potvrdu

Okolnosti nastanka katehetske građe…

Poteškoće koje je sa sobom donijela pandemija koronavirusa očitovale su se i u otežanom organiziranju župne kateheze, napose priprave kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu. Iskustvo suradnje svećenika i vjeroučitelja u održavanju online župne kateheze tijekom prvog vala pandemije u proljeće 2020. godine potaknulo je članove Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije da na svojoj sjednici u Požegi 23. lipnja 2020. donesu zaključak o potrebi priprave građe za župnu katehezu u sljedećoj pastoralnoj godini. [Pročitaj više]


O katehetskoj građi…

Polazište za izradu katehetske građe kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu su katehetski dokumenti su opće Crkve i Hrvatske biskupske konferencije koji, među ostalim, ukazuju na važnost upotpunjavanja školskog vjeronauka i župne kateheze. Dokumenti naglašavaju kako je svrha školskog vjeronauka sustavno i što cjelovitije upoznavanje vjere, dok je svrha župne kateheze što cjelovitije i dublje uvođenje u osobno iskustvo vjere koje se najdjelotvornije uči, slavi i živi u konkretnoj vjerničkoj (župnoj) zajednici. [Pročitaj više]


KATEHETSKA GRAĐA U PRIPRAVI ZA PRVU SVETU PRIČEST


KATEHETSKA GRAĐA U PRIPRAVI ZA SVETU POTVRDU

Prva godina priprave


Druga godina priprave


Godina neposredne priprave