Okolnosti nastanka katehetske građe za godinu neposredne priprave kandidata za prvu pričest i svetu potvrdu

Poteškoće koje je sa sobom donijela pandemija koronavirusa očitovale su se i u otežanom organiziranju župne kateheze, napose priprave kandidata za prvu svetu pričest i potvrdu. Iskustvo suradnje svećenika i vjeroučitelja u održavanju online župne kateheze tijekom prvog vala pandemije u proljeće 2020. godine potaknulo je članove Prezbiterskog vijeća Požeške biskupije da na svojoj sjednici u Požegi 23. lipnja 2020. donesu zaključak o potrebi priprave građe za župnu katehezu u sljedećoj pastoralnoj godini. U skladu s time Pastoralni centar Požeške biskupije je, u suradnji s 30-ak vjeroučitelja i nekoliko župnika te biskupijskim Povjerenstvom za medije, izradio plan i program za župnu katehezu u godini neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i svetu potvrdu prema kojem su se tijekom pastoralne 2020./21. godine izrađivale kateheze prilagođene održavanju župne kateheze na način sličan nastavi u javnim odgojno-obrazovnim ustanovama. S obzirom na iskustvo korištenja navedene katehetske građe od svećenika i vjeroučitelja je koncem pastoralne 2020./21. godine zatražen osvrt s primjedbama i sugestijama za izmjenu građe te je u skladu s time učinjena potrebna dorada kako bi katehetska građa što bolje odgovorila svrsi župne kateheze – uvođenju djece i mladih u život po vjeri. Potom je učinjena teološko-katehetska kao i jezična lektura sadržaja katehetske građe te je ona objedinjena u radni priručnik za župnu katehezu u godini neposredne priprave kandidata za prvu svetu pričest i svetu potvrdu.

Na temelju prethodnog iskustva, a u skladu s jednom od Odluka Biskupijskog dana o 25. obljetnici Požeške biskupije, tijekom pastoralne 2022./23. godine 20-ak vjeroučitelja i svećenika radilo je na tome da u župama Biskupije omogući trogodišnju pripravu za svetu potvrdu na sustavan način, kako to predviđaju dokumenti opće Crkve i Hrvatske biskupske konferencije. Tako je izrađen plan i program prve dvije godine priprave kandidata za svetu potvrdu (6. i 7. razred) koji potom završava godinom neposredne priprave s već pripravljenom građom.

Preuzmi građu