Ured za gradnju i kulturna dobra

220

Od samoga početka djelovanja Požeške biskupije radovi na obnovi ratom razorenih crkvenih objekata, preuređenju zgrade Biskupskoga dvora kao i gradnji i popravcima drugih crkvenih zdanja očitovali su nužnost uspostave jednoga biskupijskog tijela, koje bi svojom stručnošću bilo na pomoć svima onima kojima je ona potrebna i umanjilo brige i troškove pojedinaca pri gradnjama. Na sjednici Prezbiterskoga vijeća 12. travnja 1999. godine i Odbora za obnovu crkvenih objekata 29. travnja 1999. godine razmatrano je to pitanje i jednodušno je iskazana potpora osnutku Ureda za gradnju. S time je najuže povezana i briga za kulturnu baštinu Požeške biskupije.

U skladu s time utemeljen je Ured za gradnju i kulturna dobra Požeške biskupije. Svrha mu je nadzirati stanje crkvenih zdanja, donositi prosudbe o potrebi i načinu njihova održavanja, popravaka ili ponovne izgradnje, predlagati Biskupskom ordinarijatu rješenja pri donošenju odluka o poduzimanju pojedinih gradnji i njihovu financiranju, davati stručne savjete i pružati drugu pomoć svećenicima i ustanovama Požeške biskupije pri izvođenju radova, brinuti se za nadzor i drugo stručno praćenje izvođenja radova.

Dekret broj 104/2015. od 31. siječnja 2015. određuje da je na čelu Ureda “predstojnik kojega imenuje dijecezanski biskup na vrijeme od pet godina” i da Ured “svoje zadaće ostvaruje posredstvom Povjerenstva za gradnju i Povjerenstva za kulturna dobra koja su njegovim sastavnim dijelovima a čiji su članovi stručnjaci i osobe iskusne u ostvarivanju onoga što mu je povjereno izvršavati”.

  • Mario Sanić, predstojnik
  • Povjerenstvo za kulturna dobra: dr. sc. Mirjana Repanić Braun (Zagreb), dr. sc. Ivanka Reberski (Zagreb), dr. sc. Katarina Horvat Levaj (Zagreb), gđa. Nikolina Mandić.
Adresa:
Ured za gradnju
Trg Sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; faks 274-295