Ured za gradnju i kulturna dobra

Nakon osnutka Požeške biskupije očitovala se potreba uspostave biskupijskoga tijela koje bi svojom stručnošću bilo na pomoć biskupijskoj upravi i pojedinim župnicima u gradnjama. S time je najuže povezana i briga za kulturnu baštinu Požeške biskupije. Biskup Antun je stoga dekretom od 27. kolovoza 1999. osnovao Ured za gradnju i kulturna dobra Požeške biskupije. Svrha mu je nadzirati stanje crkvenih zdanja, donositi prosudbe o potrebi i načinu njihova održavanja, popravaka ili ponovne izgradnje, predlagati Biskupskomu ordinarijatu rješenja pri donošenju odluka o poduzimanju pojedinih gradnja i njihovu financiranju, davati stručne savjete i pružati drugu pomoć svećenicima i ustanovama Požeške biskupije pri izvođenju radova, brinuti se za nadzor i drugo stručno praćenje izvođenja radova. Uredu za gradnju povjerena je i briga za kulturna dobra Požeške biskupije te su među njegovim članovima i stručnjaci za sakralnu baštinu. Ured djeluje u dva Povjerenstva: za gradnju i kulturna dobra.

Predstojnik: Mario Sanić
Povjerenstvo za gradnju: mr. sc. Boris Vučić-Šneperger, dipl. ing. arh. (Zagreb), Ivica Žuljević (Požega)
Povjerenstvo za kulturna dobra: dr. sc. Mirjana Repanić Braun (Zagreb), dr. sc. Ivanka Reberski (Zagreb), dr. sc. Katarina Horvat Levaj (Zagreb), gđa. Nikolina Mandić (Požega)

Adresa: Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 335; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]