Povjerenstvo za osobe posvećenog života

Različite karizme i apostolsko djelovanje osoba posvećenog života na području Požeške biskupije dar su Duha Svetoga za izgradnju Crkve. U nastojanju oko promicanja njihove međusobne povezanosti, djelovanja i duhovnog rasta u našoj mjesnoj Crkvi kako to predviđaju crkveni dokumenti, napose Instrukcija Kongregacije za redovnike i svjetovne institute te Kongregacije za biskupe Mutuae relationes uspostavljeno je Povjerenstvo Požeške biskupije za osobe posvećenog života.

Članovi Povjerenstva

  • fra Robert Perišić, župni vikar u Župi sv. Petra Apostola, Cernik, povjerenik;
  • M. Rahela Dolovski, Družba sestara Milosrdnica sv. Vinka Paulskog, Požega;
  • Zorana Prcela, Kćeri Božje ljubavi, Pleternica.
Adresa:
Povjerenstvo za osobe posvećenog života
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290 300; faks 034/274 295
Email: