Svećenici u drugim službama

757
Marko Čubelić Rim, Italija
Pavao Mokri Rijeka
Karlo Prpić Ngaoundéré, Kamerun
Krunoslav Siroglavić Rim, Italija