Svećenici u drugim službama

Marko Čubelić Rim, Italija
Pavao Mokri Rijeka
Karlo Prpić Ngaoundéré, Kamerun