Svećenici u drugim službama

Marko Gerendaj Rim, Italija
Karlo Prpić Ngaoundéré, Kamerun