Svećenici u drugim službama

Matej Filipović Rim, Italija
Pavao Mokri Rijeka
Karlo Prpić Ngaoundéré, Kamerun