Svećenici u drugim službama

1087
Marko Čubelić Rim, Italija
Pavao Mokri Rijeka
Karlo Prpić Ngaoundéré, Kamerun