Stolni kaptol sv. Petra

Zborni kaptol svetoga Petra u Požegi osnovan je između 1223. i 1230. Na najstarijem sačuvanom pečatu naziva se »Capitulum beati Petri de Posaga«. Osim svoje crkvene uloge, kao »locus credibilis« imao je također istaknuto značenje za javni život u sjevernoj Hrvatskoj. Otomanskim osvajanjem Slavonije Zborni kaptol preseljen je 1536. godine u Ugarsku, a zatim je ugašen. Kaptolski arhiv prenesen je u Budimpeštu, a 1960. vraćen je u Hrvatsku te se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

Nakon što je papa Ivan Pavao II. 5. srpnja 1997. osnovao Požešku biskupiju sa sjedištem u Požegi, razmišljalo se o svojevrsnoj institucionalizaciji žive memorije požeškoga Zbornog kaptola osnutkom Katedralnog kaptola pod povijesnim imenom Zbornog kaptola.

Na zamolbu biskupa Antuna Kongregacija za kler Dekretom od 1. prosinca 1999. utemeljila je Kaptol Katedrale Požeške biskupije pod nazivom »Capitulum Poseganum Sancti Petri« (Požeški kaptol svetoga Petra).

U skladu s crkvenim propisima izrađen je Statut Kaptola, a najnoviji Statut potvrdio je dijecezanski biskup 10. prosinca 2020. Temeljna zadaća Stolnog kaptola sv. Petra jest voditi brigu o liturgijskom životu u Katedrali, sudjelovati na pontifikalnim slavljima te održavati i uređivati stolnu crkvu i Stari kaptolski grad u mjestu Kaptol, sjedište srednjovjekovnoga Zbornog kaptola koji su tamošnje općinske vlasti darovale Stolnom kaptolu.

Kanonici:

 • Ivica Žuljević, prepošt
 • Mario Sanić, kustos
 • Mr. sc. Josip Krpeljević, lektor
 • Dražen Akmačić, pokorničar
 • Mladen Štivin, kantor
 • Antun Ćorković
 • Nikola Jušić

Umirovljeni kanonici:

 • Msgr. Matija Juraković

Začasni kanonici:

 • Josip Klarić
 • Msgr. Antun Prpić

Preminuli kanonici:

 • Vladimir Virag (♰ 13.12.2007.)
 • Marko Pišonić (♰ 11.08.2014.)
 • Valentin Halić (♰ 21.12.2020.)
 • Apostolski protonotar Josip Devčić (♰ 27.03.2023.)

Preminuli začasni kanonici:

 • Marijan Golec (♰ 26.03.2020.)
 • Stjepan Bakarić (♰ 22.01.2022.)

Više informacija o Stolnom kaptolu potražite na web stranici http://stolni-kaptol-svpetra.hr/.