Stolni kaptol sv. Petra

Zborni kaptol svetoga Petra u Požegi osnovan je između 1223. i 1230.

Na najstarijem sačuvanom pečatu naziva se “Capitulum beati Petri de Posaga”.
Djelovao je kao crkvena ustanova i “locus credibilis” do 1536. kad su se kanonici pred Turcima povukli u Pečuh i Slovačku.

Kaptolski arhiv prenesen je u Budimpeštu, a 1960. vraćen je u Hrvatsku te se čuva u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.

Nakon što je papa Ivan Pavao II. 5. srpnja 1997. osnovao Požešku biskupiju sa sjedištem u Požegi, za očekivati je bilo da će u njoj, u skladu s kanonima 503-510 Zakonika kanonskog prava, osnovati tj. obnoviti kaptol, i to pod povijesnim imenom Požeški Kaptol Sv. Petra.
Na zamolbu požeškog biskupa dr. Antuna Škvorčevića Kongregacija za kler, otpisom od 1. rujna 1999. godine, utemeljila je Kaptol katedrale Požeške biskupije pod nazivom “Capitulum Poseganum Sancti Petri” (“Požeški Kaptol Svetoga Petra”).

U skladu sa crkvenim zakonom izrađen je Statut spomenutog Kaptola (usp. kan. 505-506 CIC), kojeg je 10. prosinca 2020. godine potvrdio Ordinarij.

Kanonici:

 • Ivica Žuljević, Prepošt
 • Josip Krpeljević, Lektor i Pokorničar
 • Mario Sanić, Kustos
 • Mladen Štivin, Kantor
 • Dražen Akmačić
 • Antun Ćorković
 • Nikola Jušić

Umirovljeni kanonici:

 • Msgr. Matija Juraković

Začasni kanonici:

 • Josip Klarić
 • Msgr. Antun Prpić

Preminuli kanonici:

 • Vladimir Virag (♰ 13.12.2007.)
 • Marko Pišonić (♰ 11.08.2014.)
 • Marijan Golec (♰ 26.03.2020.)
 • Valentin Halić (♰ 21.12.2020.)
 • Stjepan Bakarić (♰ 22.01.2022.)
 • Msgr. Josip Devčić (♰ 27.03.2023.)

Više informacija o Stolnom kaptolu potražite na web stranici http://stolni-kaptol-svpetra.hr/.