Katolička gimnazija u Požegi

O desetoj obljetnici uspostave naše biskupije, temeljen Odluke Požeške biskupije i biskupa msgr. dr. Antuna Škvorčevića, a sukladno državnim Zakonima o školstvu, 21. rujna 2007. u Požegi je službeno otvorena nova škola – Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti. Ona nastoji pomoći mladima središnje Hrvatske da ostvare svoja prava na što šire i cjelovitije srednjoškolsko obrazovanje i odgoj.

Upisujući svake školske godine po dva razredna odjela, KKG u Požegi broji više od dvije stotine učenika, i već dvije generacije maturanata koji su, završivši tu školu uspješno upisali željene fakultete.

Od školske godine 2012./2013. osim klasičnog programa ove škola je proširila svoje obrazovno područje i jedan razredni odjel učenika upisuje u opće usmjerenje. Samim tim škola je zadobila novo ime Katolička gimnazija.

Važnost klasične gimnazije

Katolička klasična gimnazija u današnjem vremenu i u okviru srednjoškolskog sustava najpotpunije ostvaruje humanističke zadaće kao osnovu hrvatskog i europskog školskog, ali i ukupnog društvenog sustava. Temelj toga svakako su judeo-kršćanska, grčka i rimska civilizacija. Vrijednosti tih civilizacija se uz suvremene znanstvene sadržaje kontinuirano kroz cijelo školovanje u Klasičnoj gimnaziji prenose naraštajima učenika. Sasvim je razumljivo da bez poznavanja klasičnih jezika, osnova književnosti i umjetnosti, temelja egzaktnih znanosti to ne bi bilo moguće pa je njihovo poučavanje, učenje i proučavanje u svim vidovima nastave i samostalnog rada jedna od bitnih karakteristika ove škole.

S obzirom da je u dugom stoljetnom periodu hrvatske prošlosti latinski jezik imao status književnog i standardnog jezika našeg naroda po kojem smo bili prepoznati svijetu i prepoznavali svijet, u ovoj školi kao posebna zadaća izdvaja se njegovanje toga jezika.
Želje, interesi i htijenja učenika rastu i bujaju u dinamizmu. Lepeza nastavnih sadržaja koje daje Katolička klasična gimnazija na svim razinama školovanja omogućuje uz predani pristup radu njihovu realizaciju. To jednostavno znači da svaki polaznik ove škole, zahvaljujući njenom programskom ustroju može osim humanističkih savladati, te u kasnije školovanje uspješno nastaviti prirodoslovno matematičke i druge sadržaje. Oni će dapače dobiti onu danas tako neophodnu mjeru i aureolu humanizma stečenu u klasičnoj izobrazbi.

Vjerodostojnost ovakve vizije djelovanja i razvitka škole među inima svakako je njegov osnivač, naša Požeška biskupija. Njome Crkva na najprimjereniji način uz nadležna državna tijela stvara osnove za nova duhovna i znanstven ozračja u svojoj sredini.

Program katoličke klasične gimnazije

Osim posebnosti u klasičnoj izobrazbi, Hrvatski jezik i književnost, te moderni strani jezici zastupljeni su u jednakoj mjeri kao i u općoj gimnaziji. Društveno humanističke znanosti, prirodoslovlje i matematika ravnomjerno slijede jezičnu skupinu predmeta tako da ovaj program daje najširu opću naobrazbu u hrvatskom srednjem školstvu. Uz skupinu predmeta koji se izvode izborno i fakultativno, ovaj je program blizak programu opće gimnazije, te je jednako tako kao i nakon završetka opće gimnazije moguće uspješno upisati studirati na velikom broju fakulteta u Hrvatskoj i izvan nje.

Ravnatelj: Ivan Bedeničić, prof.
Tajnica: Kristina Bratić

Adresa:
Katolička gimnazija u Požegi
Ulica pape Ivana Pavla II, 34000 Požega
Tel. 034/312-090; faks: 034/312-070
Email: [email protected]
Internet stranica: http://katolicka-gimnazija.hr/