Caritas Požeške biskupije

Caritas Požeške biskupije osnovao je biskup Antun dekretom od 29. studenoga 1997. kao pastoralnu ustanovu koja na području biskupije i prema potrebi izvan nje promiče djelotvornu kršćansku ljubav s posebnom pažnjom prema najpotrebitijima. Biskupijski Caritas ostvaruje svoje poslanje po uzoru i pod zaštitom sv. Lovre, đakona i mučenika, zaštitnika Požeške biskupije, koji je siromahe smatrao blagom Crkve.

Caritas razvija različite oblike djelatnosti u prilog ljudi u nevolji i najsiromašnijih. U pružanju pomoći Caritasu pomaže nekoliko stotina educiranih volontera u župama. Požeška biskupija oblikovala je fond te uz pomoć dobrih ljudi i svih vjernika ostvaruje brojne projekte u kojima Caritas redovito sudjeluje svojom logistikom: pomaže u izgradnji ili popravku obiteljskih kuća, osobito obiteljima s brojnom djecom te prognanicima i izbjeglima; materijalno podupire obitelji s brojnom djecom u njihovim različitim potrebama i organizira godišnji susret tih obitelji o svetkovini Velike Gospe u Voćinu; prikuplja hranu za potrebite; organizira Caritasovu kuhinju u Požegi koja svakodnevno priprema hranu za sedamdesetak starijih ili bolesnih osoba koje ne mogu same osigurati objed; pokreće prigodne karitativne akcije kao što su razmjena knjiga i školskoga pribora, nabava drva za ogrjev, sabiranje živežnih namirnica pred Božić i Uskrs u trgovinama i drugo; organizira susret s djecom s teškoćama u razvoju; redovito educira volontere Caritasa.

Predsjednik: Msgr. mr. sc. Ivo Martinović, dijecezanski biskup
Ravnateljica: Katarina Paulić
Tajnik: Maurizio Rezo
Računovodstvo: Željka Horvat Klarić
Upravno Vijeće: Katarina Paulić, Maurizio Rezo, Robert Mokri, Ivica Žuljević i Ana Matković
Adresa: Caritas Požeške biskupije
Ul. Franje Cirakija 12, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 272 988; faks: 034/ 273 988
E-adresa: [email protected]