Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog

Na tlu Požeške biskupije djeluju različite Crkve i crkvene zajednice te pripadnici pojedinih religija. Drugi vatikanski sabor i noviji crkveni dokumenti obvezuju da katolički vjernici predvođeni svojim pastirima trebaju u duhu Isusove velikosvećeničke molitve »Da svi budu jedno« (Iv 17, 11) promicati jedinstvo kršćana i njegovati dijalog s religijama, napose sa Židovima i muslimanima. U tom smislu biskup Antun osnovao je Povjerenstvo Požeške biskupije za ekumenizam i dijalog. Zadaća je Povjerenstva u povezanosti s dijecezanskim biskupom nastojati organizirati ekumenske susrete i provoditi odobrene programe na području kršćanskog ekumenizma i dijaloga s religijama.

Članovi Povjerenstva

  • Mr. sc. Dragan Hrgić, upravitelj Župe sv. Josipa, Slatina, povjerenik
  • Jozo Zorić, župnik Župe Uznesenja BDM, Pakrac
  • Mr. sc. Ivan Popić, upravitelj Župe Presvetog Trojstva, Daruvar
  • Mario Sanić, župnik Župe Bezgrješnog začeća BDM, Nova Gradiška

Adresa: Povjerenstvo za ekumenizam i dijalog
Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 033/ 550 432; faks: 034/ 290 333
E-adresa: [email protected]