Pastoralni centar

Dekretom broj 953/2011. od 30. lipnja 2011. požeški biskup Antun Škvorčević utemeljio je Pastoralni centar Požeške biskupije koji djeluje u sastavu Biskupskog ordinarijata u Požegi odnosno Katehetskog ureda gdje mu je i sjedište. U njegovoj službi je Vijeće za katehizaciju. Na čelu Centra je upravitelj koji je ujedno i predsjednik Vijeća. Članovi Vijeća su predstojnik Katehetskog ureda, ravnatelj biskupijskog Caritasa, voditelji povjerenstava i predsjednici crkvenih udruga.

Upravitelj Centra u skladu sa smjernicama opće Crkve, Hrvatske biskupske konferencije i dijecezanskog biskupa promišlja s Vijećem i oblikuje plan i program pastoralnih projekata. Nakon što ih je biskup odobrio, upravitelj izrađuje cjelovit pastoralni kalendar, predstavlja ga na Biskupijskom danu i ostvaruje putem povjerenstava kao i na druge prikladne načine u suradnji s Katehetskim uredom, župnicima, vjeroučiteljima i svima drugima koji mu mogu biti od pomoći. Na isti način upravitelj predlaže plan i program edukacije župnih suradnika za pojedina pastoralna područja te organizira određena pastoralna događanja na biskupijskoj razini. Voditelj za svoj rad odgovara dijecezanskom biskupu kojemu o svemu podnosi izvještaj.

Upravitelj Centra: Robert Kupčak

Adresa:
Pastoralni centar Požeške biskupije
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/290-340
Email: [email protected]