Pastoralni centar

Dekretom od 30. lipnja 2011. biskup Antun osnovao je Pastoralni centar Požeške biskupije koji djeluje u sastavu Biskupskoga ordinarijata u Požegi, gdje mu je i sjedište. U njegovoj je službi Vijeće za katehizaciju. Na čelu Centra je upravitelj koji je ujedno predsjednik Vijeća. Članovi Vijeća su predstojnik Katehetskoga ureda, ravnatelj biskupijskoga Caritasa, voditelji povjerenstava i predsjednici crkvenih udruga. Spomenuto Vijeće sa svojom savjetodavnom i operativnom ulogom vrši ulogu Pastoralnoga vijeća Požeške biskupije.

Upravitelj Centra u skladu sa smjernicama opće Crkve, Hrvatske biskupske konferencije i dijecezanskoga biskupa zajedno s Vijećem za katehizaciju promišlja i oblikuje plan i program pastoralnih projekata. Nakon što ih dijecezanski biskup odobri upravitelj izrađuje cjelovit pastoralni kalendar, predstavlja ga na Biskupijskom danu i ostvaruje preko povjerenstava, kao i na druge prikladne načine u suradnji s Katehetskim uredom, župnicima, vjeroučiteljima i svima koji mu mogu biti od pomoći. Na isti način upravitelj predlaže plan i program edukacije župnih suradnika za pojedina pastoralna područja te organizira određena pastoralna događanja na biskupijskoj razini.

Upravitelj: Robert Kupčak

Adresa:
Pastoralni centar Požeške biskupije
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-309; faks 034/290-340
Email: [email protected]