Ured za crkveno-pravna pitanja

Dekretom od 30. lipnja 2012. požeški biskup Antun Škvorčević utemeljio je Ured za crkveno-pravna pitanja. Iako su vršenje sudske vlasti i rješavanje sporova vjernika povjereni Međubiskupijskom sudu (usp. kann. 1419, § 1; 1423), pokazala se potreba u okviru biskupijske kurije uspostaviti određenu ustanovu za rješavanje drugih pitanja upravne naravi. U smislu kanona 469 Zakonika kanonskog prava požeški je biskup spomenutim dekretom osnovao Ured za crkveno-pravna pitanja Požeške biskupije sa sjedištem u Biskupskom Ordinarijatu u Požegi.

Zadaća Ureda je pružanje pomoći dijecezanskom biskupu u upravljanju Biskupijom u pitanjima pravne naravi i suradnja s Međubiskupijskim sudom, osobito u ženidbenim parnicama. Predstojnik Ureda je svećenik, po mogućnosti doktor ili magistar kanonskoga prava, kojega imenuje dijecezanski biskup. Ako potrebe traže, predstojnik Ureda može imati zamjenika i još jednog svećenika ili vjernika laika stručnog u pitanjima kanonskoga prava. Oni zajednički ili pojedinačno rješavaju pitanja koja im povjeri dijecezanski biskup.

Pri Uredu djeluje Povjerenstvo za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba.

Predstojnik: Dr. Želimir Žuljević
Članovi Ureda: Mr. Dragan Hrgić, suradnik i Saša Paveljak, bilježnik

Adresa:
Ured za crkveno-pravna pitanja
Trg Svetog Trojstva 18, 34000 Požega
Tel. 034/290-335; faks 034/274-295
Email: [email protected]