Knjižnica Požeške biskupije

Knjižnica Požeške biskupije prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda je specijalna knjižnica. Specijalna knjižnica djeluje u skladu s politikom i poslanjem matične ustanove glede pristupa informacijama, pri čemu je temeljna zadaća knjižnice raditi na dobrobit korisnika, unapređivati pravo pristupa građi i informacijama kao i njihov slobodan prijenos.

U nastojanju oko čuvanja i promicanja crkvene kulturne baštine, požeški biskup dr. Antun Škvorčević pokrenuo je inicijativu prikupljanja knjižnične građe već samim osnutkom Požeške biskupije 1997. godine. Knjižnica nabavlja građu kupnjom, darom i ostavštinama.

Knjižnica, s obzirom na svoju narav, posjeduje literaturu uglavnom s područja teologije, religijskih znanosti, filozofije, književnosti, povijesti, povijesti umjetnosti i sl.

Fond obuhvaća u najvećoj mjeri tiskanu građu – monografije i serijske publikacije. Trenutno broji oko 27 000 primjeraka knjižne građe, od čega je za sada obrađeno oko 3000 knjiga raritetne vrijednosti. Serijske publikacije broje oko 100 hrvatskih i stranih naslova koji redovito pristižu u Knjižnicu.

 

Novija knjižna građe je inventarizirana, klasificirana i katalogizirana te je kao takva i dostupna za posudbu. Korisnici mogu pronaći sva izdanja naših najvećih hrvatskih nakladnika vjerske literature – Kršćanske sadašnjost i Verbuma, ali i onih manjih nakladnika, ali ne i manje važnih.

Voditeljica knjižnice: Nikolina Mandić, dipl. knjižničar
Manuela Polak, dipl. knjižničar
Adresa: Knjižnica Požeške biskupije
Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 034/ 290 315; 034/ 221 693
E-adresa: [email protected]
On-line katalog: http://194.152.210.22/anew/crolist.html