Savjetodavna tijela

Zbor savjetnika (od 20. listopada 2018.)

Dražen Akmačić, župnik u Velikoj;
Robert Mokri, ekonom;
Msgr. Antun Prpić, umirovljeni svećenik, Požega;
Mario Sanić, župnik u Novoj Gradiški – Bezgrješno začeće BDM;
Msgr. Vladimir Škrinjarić, župnik u Podravskoj Moslavini;
Milan Vidaković, župnik u Novskoj – Sv. Luka Evanđelist;
Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola i voditelj Odgojno-obrazovnog centra.


Prezbitersko vijeće (od 20. listopada 2018.)

1. Po službi članovi Vijeća su:
Msgr. Želimir Žuljević, generalni vikar;
Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola, ravnatelj UZUK-a i upravitelj Odgojno-obrazovnog centra;
Robert Kupčak, kancelar i upravitelj Pastoralnog centra;
Robert Mokri, ekonom;
Mr. Marijan Pavelić, predstojnik Katehetskog ureda;
Tomislav Dokoza, ravnatelj Kolegija.

2. Po izboru članovi Vijeća su:
Branko Šipura, Požeški dekanat;
Kaptolački dekanat;
Milan Klobučar, Pleternički dekanat;
Našički dekanat;
Josip Bogović, Novogradiški dekanat;
Goran Kovačević, Novokapelački dekanat;
Roko Ivanović, Pakrački dekanat;
Darijo Šimić, Slatinski dekanat;
Boris Divković, Virovitički dekanat;
Tomislav Pavlović, Novljanski dekanat;
Fra Mario Radman, redovnici;
Tomislav Varela, župni vikari;
Msgr. Antun Prpić, umirovljeni svećenici.

3. Po imenovanju članovi Vijeća su:
Dražen Akmačić, arhiđakon Katedralnog arhiđakonata;
Mario Sanić, arhiđakon Posavskog arhiđakonata;
Msgr. Vladimir Škrinjarić, arhiđakon Slavonsko-podravskog arhiđakonata;
Milan Vidaković, arhiđakon Zapadno-slavonskog arhiđakonata.


Ekonomsko vijeće (od 14. prosinca 2018.)

Dražen Akmačić, župnik u Velikoj;
Mario Sanić, župnik Župe Bezgrješnog začeća BDM u Novoj Gradiški;
Milan Vidaković, župnik Župe sv. Luke Evanđelista u Novskoj;
Mr. Dragan Hrgić, župnik Župe sv. Josipa u Slatini.


Skupština dekana i arhiđakona:

Dekani:
Branko Šipura, Požeški dekanat;
Robert Mokri, Kaptolački dekanat;
Antun Ćorković, Pleternički dekanat;
Anto Ivić, Našički dekanat;
Pejo Oršolić, Novljanski dekanat;
Mladen Štivin, Novogradiški dekanat;
Ivan Nikolić, Novokapelački dekanat;
Jozo Zorić, Pakrački dekanat;
Mr. Dragan Hrgić, Slatinski dekanat;
Ivica Šoh, Virovitički dekanat.

Arhiđakoni:
Dražen Akmačić, Katedralni arhiđakonat;
Mario Sanić, Posavski arhiđakonat;
Msgr. Vladimir Škrinjarić, Slavonsko-podravski arhiđakonat;
Milan Vidaković, Zapadno-slavonski arhiđakonat.