Savjetodavna tijela

211

Zbor savjetnika (od 14. studenoga 2013.)

Msgr. Josip Devčić, umirovljen;
Msgr. Antun Prpić, župnik u Starom Petrovom Selu;
Msgr. Matija Juraković, župnik u Pakracu;
Msgr. Vladimir Škrinjarić, župnik u Podravskoj Moslavini;
Robert Mokri, ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i predstojnik Katehetskog ureda;
Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola i voditelj Odgojno-obrazovnog centra;
Milan Vidaković, župnik u Novskoj – Sv. Luka Evanđelist.


Prezbitersko vijeće (od 14. studenoga 2013.)

1. Po službi članovi Vijeća su:
Msgr. Josip Krpeljević, generalni vikar;                                                                      Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola i upravitelj Odgojno-obrazovnog centra;
Ivan Popić, kancelar i ravnatelj Caritasa;
Robert Mokri, ekonom i ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i predstojnik Katehetskog ureda.

2. Po izboru članovi Vijeća su:
Franjo Nemet, Požeški dekanat;
Tomo Mrnjec, Kaptolački dekanat;
Milan Klobučar, Pleternički dekanat;
Nikola Legac, Našički dekanat;
Ivan Štivičić, Novogradiški dekanat;
Goran Kovačević, Novokapelački dekanat;
Đuro Cvitić, Pakrački dekanat;
Mario Matijević, Slatinski dekanat;
Ivica Šoh, Virovitički dekanat;
Tomislav Pavlović, Novljanski dekanat;
Fra Milan Krišto, redovnici;
Robert Kupčak, župni vikari;
Msgr. Ivan Štrbenac, umirovljeni svećenici.

3. Po imenovanju članovi Vijeća su:
Msgr. Matija Juraković
Msgr. Antun Prpić
Msgr. Vladimir Škrinjarić
Milan Vidaković


Ekonomsko vijeće (od 24. travnja 2008.)

Pavle Filipović, župnik Župe sv. Terezije Avilske u Suhopolju
Robert Mokri, ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika
Ivan Nikolić, župnik Župe Presvetog Trojstva u Daruvaru
Milan Vidaković; župnik Župe sv. Luke Evanđelista u Novskoj


Skupština dekana i arhiđakona:

Dekani:
Jozo Jurić, Požeški dekant;
Mario Sanić, Kaptolački dekanat;
Antun Ćorković, Pleternički dekanat;
Fra Zoran Bibić, Našički dekanat;
Pejo Oršolić, Novljanski dekanat;
Željko Volarić, Novogradiški dekanat;
Goran Mitrović, Novokapelački dekanat;
Jozo Zorić, Pakrački dekanat;
Dragan Hrgić, Slatinski dekanat;
Pavle Filipović, Virovitički dekanat.

Arhiđakoni:
Dražen Akmačić, Katedralni arhiđakonat;
Msgr. Antun Prpić, Posavski arhiđakonat;
Msgr. Vladimir Škrinjarić, Slavonsko podravski arhiđakonat;
Milan Vidaković, Zapadno slavonski arhiđakonat.