Savjetodavna tijela

Pojedina tijela predviđena Zakonikom kanonskoga prava imaju zadaću pomagati dijecezanskomu biskupu u upravljanju biskupijom kako bi se što više unaprjeđivala pastoralna dobrobit povjerenoga mu dijela Božjega naroda.

ZBOR SAVJETNIKA (od 20. listopada 2018.)

 • Dražen Akmačić, župnik Župe sv. Augustina Biskupa u Velikoj
 • Robert Mokri, ekonom i župnik Župe sv. Mihaela Arkanđela u Stražemanu
 • Msgr. Antun Prpić, umirovljeni svećenik, Požega
 • Mario Sanić, župnik Župe Bezgrješnog začeća BDM u Novoj Gradiški
 • Msgr. Vladimir Škrinjarić, župnik Župe Rođenja BDM u Podravskoj Moslavini
 • Milan Vidaković, župnik Župe sv. Luke Evanđelista u Novskoj
 • Ivica Žuljević, prepošt Stolnoga kaptola

PREZBITERSKO VIJEĆE (od 20. listopada 2018.)

1. Članovi Vijeća po službi:

 • Msgr. dr. sc. Želimir Žuljević, generalni vikar
 • Ivica Žuljević, prepošt Stolnoga kaptola, ravnatelj UZUK-a i upravitelj Odgojno-obrazovnoga centra
 • Robert Kupčak, kancelar i upravitelj Pastoralnoga centra
 • Robert Mokri, ekonom
 • Mr. sc. Marijan Pavelić, predstojnik Katehetskoga ureda
 • Tomislav Dokoza, ravnatelj Kolegija

2. Članovi Vijeća po izboru:

 • Branko Šipura, Požeški dekanat
 • Mr. sc. Mario Rašić, Kaptolački dekanat
 • Milan Klobučar, Pleternički dekanat
 • Josip Prpić, Našički dekanat
 • Josip Bogović, Novogradiški dekanat
 • Goran Kovačević, Novokapelački dekanat
 • Roko Ivanović, Pakrački dekanat
 • Darijo Šimić, Slatinski dekanat
 • Boris Divković, Virovitički dekanat
 • Tomislav Pavlović, Novljanski dekanat
 • Fra Mario Radman, redovnici
 • Tomislav Varela, predstavnik župnih vikara
 • Msgr. Antun Prpić, umirovljeni svećenici

3. Članovi Vijeća po imenovanju:

 • Dražen Akmačić, katedralni arhiđakon
 • Mario Sanić, posavski arhiđakon
 • Msgr. Vladimir Škrinjarić, slavonsko-podravski arhiđakon
 • Milan Vidaković, zapadno-slavonski arhiđakon

EKONOMSKO VIJEĆE (od 14. prosinca 2018.)

 • Dražen Akmačić, župnik Župe sv. Augustina Biskupa u Velikoj
 • Mario Sanić, župnik Župe Bezgrješnoga začeća BDM u Novoj Gradiški
 • Milan Vidaković, župnik Župe sv. Luke Evanđelista u Novskoj
 • Mr. sc. Dragan Hrgić, župnik Župe sv. Josipa u Slatini

SKUPŠTINA ARHIĐAKONA I DEKANA

Arhiđakoni:

 • Dražen Akmačić, Katedralni arhiđakonat
 • Mario Sanić, Posavski arhiđakonat
 • Msgr. Vladimir Škrinjarić, Slavonsko-podravski arhiđakonat
 • Milan Vidaković, Zapadno-slavonski arhiđakonat

Dekani:

 • Branko Šipura, Požeški dekanat
 • Robert Mokri, Kaptolački dekanat
 • Antun Ćorković, Pleternički dekanat
 • Anto Ivić, Našički dekanat
 • Pejo Oršolić, Novljanski dekanat
 • Mladen Štivin, Novogradiški dekanat
 • Ivan Nikolić, Novokapelački dekanat
 • Jozo Zorić, Pakrački dekanat
 • Mr. Dragan Hrgić, Slatinski dekanat
 • Ivica Šoh, Virovitički dekanat