Savjetodavna tijela

Zbor savjetnika (od 20. listopada 2018.)

Dražen Akmačić, župnik u Vetovu
Msgr. Josip Devčić;
Robert Mokri, ekonom i ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika;
Msgr. Antun Prpić, župnik u Brodskom Stupniku;
Msgr. Vladimir Škrinjarić, župnik u Podravskoj Moslavini;
Milan Vidaković, župnik u Novskoj – Sv. Luka Evanđelist;
Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola i voditelj Odgojno-obrazovnog centra.


Prezbitersko vijeće (od 20. listopada 2018.)

1. Po službi članovi Vijeća su:
Msgr. Josip Krpeljević, generalni vikar;
Dr. Želimir Žuljević, sudski vikar i ravnatelj Kolegija;
Ivica Žuljević, prepošt Stolnog kaptola i upravitelj Odgojno-obrazovnog centra;
Mr. Ivan Popić, kancelar i ravnatelj Caritasa;
Robert Mokri, ekonom i ravnatelj Ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika;
Robert Kupčak, predstojnik Katehetskog ureda i voditelj Pastoralnog centra.

2. Po izboru članovi Vijeća su:
Branko Šipura, Požeški dekanat;
Tihomir Bilešić, Kaptolački dekanat;
Milan Klobučar, Pleternički dekanat;
Nikola Legac, Našički dekanat;
Josip Bogović, Novogradiški dekanat;
Goran Kovačević, Novokapelački dekanat;
Roko Ivanović, Pakrački dekanat;
Darijo Šimić, Slatinski dekanat;
Boris Divković, Virovitički dekanat;
Tomislav Pavlović, Novljanski dekanat;
Fra Mario Radman, redovnici;
Matej Filipović, župni vikari;
Msgr. Josip Devčić, umirovljeni svećenici.

3. Po imenovanju članovi Vijeća su:
Dražen Akmačić
Msgr. Antun Prpić
Msgr. Vladimir Škrinjarić
Milan Vidaković


Ekonomsko vijeće (od 14. prosinca 2018.)

Dražen Akmačić, arhiđakon Katedralnog arhiđakonata i župnik u Vetovu;
Mario Sanić, kanonik Stolnog kaptola i župnik u Velikoj;
Milan Vidaković, arhiđakon Zapadno-slavonskog arhiđakonata i župnik Župe sv. Luke Evanđelista u Novskoj;
Dragan Hrgić, dekan Slatinskog dekanata i župnik Župe sv. Josipa u Slatini.


Skupština dekana i arhiđakona:

Dekani:
Jozo Jurić, Požeški dekant;
Mario Sanić, Kaptolački dekanat;
Antun Ćorković, Pleternički dekanat;
Fra Zoran Bibić, Našički dekanat;
Pejo Oršolić, Novljanski dekanat;
Željko Volarić, Novogradiški dekanat;
Goran Mitrović, Novokapelački dekanat;
Jozo Zorić, Pakrački dekanat;
Dragan Hrgić, Slatinski dekanat;
Ivica Šoh, Virovitički dekanat.

Arhiđakoni:
Dražen Akmačić, Katedralni arhiđakonat;
Msgr. Antun Prpić, Posavski arhiđakonat;
Msgr. Vladimir Škrinjarić, Slavonsko-podravski arhiđakonat;
Milan Vidaković, Zapadno-slavonski arhiđakonat.