Povjerenstvo za bolnički pastoral

163

Povjerenstvo za bolnički pastoral osnovao je biskup dr. Antun Škvorčević Dekretom broj 1339/2001. od 10. studenoga 2001. godine sa zadaćom organiziranja i promicanja pastorala u bolnicama kako bi ljudi pritisnuti bolešću po služenju Crkve bili ojačani snagom Evanđelja i sakramentalnim sredstvima spasenja. Vodi brigu da u svim bolničkim centrima na području Biskupije bude organizirana duhovna skrb za bolesne, definira njezine potrebe u bolnicama, nastoji da se u njima ostvare sva prava zajamčena Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske, koordinira pastoralni rad kapelana u bolnicama.

Povjerenik: Vlč. Dragoslav Kozić
Adresa:
Povjerenstvo za bolnički pastoral
Trg sv. Trojstva 18
34000 Požega
Tel. 034/290-300; 250-123; faks 034/274-295
Email: biskupski-ordinarijat@po.t-com.hr