Povjerenstvo za bolnički pastoral

Povjerenstvo Požeške biskupije za bolnički pastoral osnovao je biskup Antun dekretom od 10. studenoga 2001. sa zadaćom organiziranja i promicanja pastorala u bolnicama kako bi ljudi pritisnuti bolešću po služenju Crkve bili ojačani snagom evanđelja i sakramentalnim sredstvima spasenja. Ono vodi brigu da se u svim bolničkim centrima na području Biskupije organizira duhovna skrb za bolesne, definiraju njezine potrebe u bolnicama, u skladu s Ugovorom između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima te Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije o dušobrižništvu u bolnicama, te u suradnji s Pastoralnim centrom koordinira pastoralni rad dušobrižnika u bolnicama.

Članovi Povjerenstva

  • Fra Kristijan Sinković, prior Samostana Milosrdne braće, povjerenik, Strmac
  • Mira Ilić, medicinska sestra, Pavlovci
  • Josipa Vrućina, medicinska sestra, Požega
  • Ivica Razumović, dušobrižnik u Specijalnoj bolnici za psihijatriju i palijativnu skrb »Sv. Rafael«, Strmac
  • Mr. sc. Josip Krpeljević, dušobrižnik u Općoj županijskoj bolnici Požega
  • Jozo Zorić, dušobrižnik u Općoj bolnici Pakrac
  • Zdravko Radoš, dušobrižnik u Općoj bolnici Virovitica
  • Fra Tomislav Faletar, dušobrižnik u Općoj bolnici Našice
  • Roko Ivanović, dušobrižnik u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik
  • Mato Rukavina, dušobrižnik u Općoj bolnici Nova Gradiška

Adresa: Povjerenstvo za bolnički pastoral
Trg Svetog Trojstva 18, 34 000 Požega
Tel.: 035/ 386 730; faks: 034/ 274 295
E-adresa: [email protected]