Požega do utemeljenja Biskupije

Požega je bila važno crkveno središte i posjed već od prvoga pisanog spomena grada 1227. godine. Riječ je o dokumentu pape Honorija III. iz kojeg se saznaje da kralj Andrija II. daruje požešku tvrđu sa svim imanjima kaločkom nadbiskupu Ugrinu. Papa mu u toj prigodi obećava svoju duhovnu potporu u borbi protiv širenja bogumilstva iz Bosne u Slavoniju.

Župa se u Požegi prvi puta spominje u prvoj polovici XIII. st., a župna je crkva bila posvećena sv. Pavlu Apostolu. Franjevci u Požegu dolaze u drugoj polovici XIII. st., oko 1285. godine. Početkom XIV st. izgradili su svoju crkvu i samostan sv. Dimitrija mučenika. U isto vrijeme samostan i crkvu sv. Marije u Požegi imaju i dominikanci, koji grad napuštaju pred dolaskom Turaka. Koncem XIII. stoljeća u Požegi je izgrađena i crkva sv. Lovre sa sačuvanim freskama iz XIV. stoljeća, koja je – po svjedočanstvu nekih tragova – bila u sastavu požeške utvrde i služila za bogoslužje njezinih velikaških obitelji.

U doba osmanlijske vladavine u Požegi, od 1537. do 1689. godine, osobitu su ulogu imali franjevci, jer su bili jedini svećenici koji su mogli ostati na području njihova carstva. Nakon oslobođenja od Osmanlija u gradu je 1702. obnovljena župa. Krajem XVII. st. u Slavoniju dolaze isusovci, a Požega im postaje središtem djelovanja. Svoj su veliki prinos dali odgoju i obrazovanju mladeži jer su već 1699. osnovali požešku gimnaziju a od 1761. do 1776. u Požegi je djelovala “Academia Posegana” s teološkim i filozofskim učilištem. Isusovci su pored crkve sv. Lovre podigli zgradu kolegije, današnjega biskupskog sjedišta, koje se gradilo od 1709. do 1711. Isusovci su 1740. otvorili i prvu ljekarnu u Požegi. Prosvjetno djelovanje isusovaca, nakon njihova ukidanja nastavljaju pavlini sve do svoga prestanka djelovanja 1786. godine po odluci cara Josipa II. Zagrebački biskup Franjo Thauzy osnovao je u Požegi 1752. godine Sjemenište i «Consistorium subalternum», upravno tijelo za slavonski dio svoje biskupije. Od 1756. do 1763. sagrađena je u Požegi crkva sv. Terezije Avilske, jedna od najljepših baroknih crkvi u Slavoniji,  koja je nakon utemeljenja Požeške biskupije 1997. godine postala katedrala. U odgoju i obrazovanju mladeži značajnu su ulogu odigrale i sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskog, koje u Požegi djeluju od 1862. godine.

Požega sredinom XVIII. st. postaje sjedištem Požeške županije, a 1765. dobiva od carice Marije Terezije povlastice slobodnoga i kraljevskoga grada.