Memorijal voćinskim žrtvama »U Majčinu naručju«

U spomen na dvadesetu obljetnicu voćinskih stradanja, Požeška biskupija podigla je a biskup Škvorčević blagoslovio, 13. prosinca 2010. Memorijal, tj. spomenik voćinskim žrtvama nazvan »U Majčinu naručju«. Smješten je s desne strane nedaleko od ulaza u crkvu, a na kamenom postolju u bronci ga je izradio akademski kipar Josip Poljan. Tematski je u skladu s geslom »Evo ti Majke«, odabranim za godinu Gospe Voćinske, a ikonografski se oslanja na prepoznatljivu Pietà, Majku koja u naručju drži mrtvoga Sina. Spomeničkoj kompoziciji je dodan i učenik Ivan, jer mu je Isus s križa povjerio svoju Majku. Promatrač u Sinu na Majčinu krilu može prepoznati svaku voćinsku žrtvu i vjernički je molitvom povjeriti Majci Božjoj i njezinu Sinu Isusu.

Čelnu stranu spomenika, koja je kao i skulpture okrenuta prema crkvenomu ulazu, resi grb Požeške biskupije s natpisom: «Majko Božja Voćinska, moli za hrvatski narod». Na suprotnoj strani grb je Republike Hrvatske. Desna strana spomenika na vrhu ima natpis: «Voćinskim žrtvama Domovinskoga rata», ispod kojega su na brončanim svitcima nanizana imena stradalnika. Pokraj svitaka pet je reljefnih figura, među kojima su i hrvatski vojnici sa zastavama te biskupov lik s uzdignutom desnicom na blagoslov. Na lijevoj bočnoj strani postolja prikazana je procesija u čast Gospi Voćinskoj, koju predvodi biskup s Presvetim oltarskim sakramentom u rukama. Memorijal je postavljen uz obnovljenu crkvu i svetište, kako bi potaknuo sve hodočasnike na molitvu za nedužne voćinske žrtve.