Četvrtak u osmini Božića

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Sedmi dan u osmini Božića

Čitanja: 1 Iv 2, 18-21; Ps 95, 1-2. 11-12. 13; Iv 1, 1-18.


Evanđelje dana (Iv 1, 1-18)

“I Riječ tijelom postade.”

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše kod Boga i Riječ bijaše Bog.
Ona bijaše u početku kod Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše, podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga.
I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca– pun milosti i istine. Ivan svjedoči za njega. Viče: »To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!«
Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac — Bog —
koji je u krilu Očevu, on ga obznani.


Razmišljanje

Srdačna molitva Isusu:
»Što sam obećao, o Isuse, nisam održao – oprosti mi! Što sam započeo, bijedno je svršilo – tužim se tebi! Časove koji su uzalud prošli, oprosti mi! Samo mi ljubav ostala tvoja – zahvaljujem tebi! Boja! se sebe, vjerovat u tebe – to zbori u meni! Uspjehe nove i snagu za rad – primam samo po tebi! Do kraja milošću svrši svoje djelo u meni! Da te kroz vječnost slaviti mogu i hvaliti tebi! Amen!«

(Fahne Mariens, iz: Jakob Koch, Vodič kroz život, Zagreb 1971.)


Poticajna misao

O sutrašnjem danu znamo samo ovo: Bog će ustati prije sunca.

(F.R. Lamennais, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)