Utorak drugog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Hebr 6, 10-20; Ps 110, 1-2. 4-5. 9 i 10c; Mk 2, 23-28.

Klanjanje: Podgorač.


Evanđelje dana (Mk 2, 23-28)

„Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.“

Jedne je subote Isus prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«
Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u Dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«
I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji, gospodar je subote!«


Razmišljanje

Isus danas govori za samoga Sebe da je Sin Čovječji. S jedne strane, ovaj je izraz jednostavno označavao čovjeka, s druge pak strane, upućivao je na mjesta u Starom Zavjetu: npr. prorok Danijel u svojoj viziji govori da se: Sin Čovječji približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo da mu služe svi narodi, plemena i jezici. (Dn 7, 13-14) U objašnjenju viđenja prorok Danijel govori da će Kraljevstvo preuzeti Sveci Svevišnjega i puk Svetaca Svevišnjega i posjedovat će ga za vijeke vjekova (usp. Dn 7, 18.27). Ove riječi govore da je Isus netko tko je veći od običnog čovjeka i da ispunjava riječi Knjige Proroka Danijela te pozivaju sav narod da sudjeluje u ovom Kraljevstvu. Riječi iz Danijelove Knjige odjekuju također u redcima Magnificata koji izgovara Marija i govori o Isusu da će: kraljevati uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. (Lk 1, 33) Isus nije samo Sin Božji-Bog; On je i Sin čovječji — Marijin sin: postao je jedan od nas, u svemu nama jednak, osim u grijehu. Dolazi kao Čovjek da nam pomogne doći do Boga. Farizeji predbacuju Isusu i Njegovim učenicima nepoštovanje Zakona koji je Bog dao po Mojsiju jer trgaju klasje. Isus najprije strpljivo objašnjava kako je kralj David pojeo prinesene kruhove iz jeruzalemskog Hrama da bi utažio glad. Kao primjer uzima i svećenike koji obavljajući svoju službu subotom, dakle rade, ne krše Zakon.

Nadalje, Isus izgovara riječi koje su slušateljima vrlo šokantne: govori da, u konačnici, On sam ima vlast određivati nova pravila i zakone u Božje ime: Sin Čovječji gospodar je subote! (Mk 2, 28) Gospodine Isuse, pokaži nam put u Svoje Kraljevstvo, a mi ćemo kao Tvoj narod zajedno s Marijom ići za Tobom uzdajući se u Tvoju Riječ.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Ne postajemo stariji zato što smo živjeli određeni broj godina: starimo zato što smo napustili svoj ideal. Godine naboravaju kožu, gubitak ideala naborava dušu.

(Mac Arthur, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)