Četvrtak trećeg korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: Jr 7, 23-28; Ps 94, 1-2. 6-7ab. 7c-9; Lk 11, 14-23.


Evanđelje dana (Lk 11, 14-23)

„Tko nije sa mnom, protiv mene je!“

U ono vrijeme: Istjerivaše Isus đavla koji bijaše nijem. Kad iziđe đavao, progovori njemak. I mnoštvo se divilo. A neki od njih rekoše: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on znajući njihove misli, reče: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno, opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sa njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire rasipa.«


Razmišljanje

Ovo je vrijeme preispitivanja života u odnosu na Boga, u odnosu na bližnje kao i u odnosu na samoga sebe. Na pola puta smo korizmenog vremena i primjećujemo kako napadi, kušnje bivaju sve jači i jači. Primjećujem li u svome životu kakvo ropstvo, ovisnost? Tražim li i zazivam li Isusa u ta područja? Dozvoljavam li Mu da me pogleda, dotakne, iscijeli? Zlo i zao duh đavao, sve ono što je povezano s ljudskom zloćom ili, kako god to htjeli reći, sve uzmiče pred Kristom jer u Kristu djeluje prst Božji, Božja snaga. Krist je pun Duha Svetoga. Potrebno je shvatiti kako se jedino zajedno s Isusom mogu opirati i nadvladati Zloga i sile zla. Po Duhu Svetom možemo činiti djela Božja, ali se tome Duhu moramo predati kao što se i Isus predao. Potrebno je očistiti se od svega onog što nas dijeli od Boga, a to znači živjeti sakramentalnim životom. Isusova poruka je jasna: nemoguće je istodobno biti na dvije strane. Čovjek je ili za Njega ili protiv Njega. U životu nema nikakvih kompromisa pred Isusom. Isuse, daj da ne budem polovičan! Nastojmo oko sebe gledati očima ljubavi, uspostavljati nova prijateljstva, graditi mostove pomirenja, biti na pomoć svima koji su naše pomoći potrebni, kako bi se Krist što više nastanio u nama i među nama. Isuse, s Tobom želim ostati, s Tobom želim sabirati plodove ljubavi. M.Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Ima bića koja se nikada ne mogu zaboraviti. Ona su kao zvijezde sjajne za kojima se srce zanese.

(S. Marija od Presvetog Srca, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)