Srijeda petog korizmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Dn 3, 14-20. 24-25. 28; Ps Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56; Iv 8, 31-42.


Evanđelje dana (Iv 8, 31-42)

„Ako vas Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.“

U ono vrijeme: Progovori Isus Židovima koji mu povjerovaše: »Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici; upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.«
Odgovore mu: »Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to govoriš: ‘Postat ćete slobodni?’« Odgovori im Isus: »Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha. Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek. Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni. Znam: potomstvo ste Abrahamovo, a ipak tražite da me ubijete jer moja riječ nema mjesta u vama. Ja govorim što vidjeh kod Oca, a vi činite što čuste od svoga oca.«
Odgovoriše mu: »Naš je otac Abraham.« Kaže im Isus: »Da ste djeca Abrahamova, djela biste Abrahamova činili. A eto, tražite da ubijete mene, mene koji sam vam govorio istinu što sam je od Boga čuo. Takvo što Abraham nije učinio! Vi činite djela oca svojega.«
Rekoše mu: »Mi se nismo rodili iz preljuba, jedan nam je Otac — Bog.« Reče im Isus: »Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste mene jer sam ja od Boga izišao i došao; nisam sam od sebe došao, nego on me posla.«


Razmišljanje

lsus u ovom odlomku iz Evanđelja ulazi u razgovor s teološki obrazovanim ljudima koji su se zanimali za Njegov nauk. Poziva ih u zajedništvo sa Sobom, da prihvate Njegov nauk kao istinu. Isus poštuje Božju Objavu koja se zbila tijekom vjekova prije Njegova dolaska i poziva se na nju. Spominje Abrahama koji je bio otac vjere. Abrahamova se vjera sastojala od povjerenju u Boga i postupanja u skladu s onim što je čuo od Njega. Abraham je čuo Božji glas, razgovarao s Njim, slušao Ga i sprovodio u djelo Njegove upute. Božju Riječ je shvatio kao istinu. Bog je pak odgovorio Abrahamu tako da je ispunio sva obećanja koja mu je dao. Svaki čovjek koji sluša Božju Riječ pa makar samo s ambona, ili čita Bibliju, sluša Božje zapovijedi i Njegov Nauk sprovodi u život, Abrahamov je duhovni potomak. Kristova Riječ primljena kao istina oslobađa ljude prije svega od grijeha i tako vodi u slobodu. Grijeh zarobljava čovjeka, zatvara ljudsko srce prema Bogu i čovjeku. Korizmeno vrijeme je vrijeme u kojem možemo postajati sve slobodniji, radosniji i sretniji — dopuštajući Kristu da nas oslobađa, a to znači dajući Mu svoje grijehe i dopuštajući da nas opere Svojom Krvlju u ispovijedi. Gospodine Isuse, daj nam istinsku vjeru i pravu slobodu: vjeru koja se uvijek i u svemu pouzdaje u Tebe i slobodu od grijeha. K.K.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)


Poticajna misao

Bez Boga čovjek čovjeka nije uopće u stanju trajno voljeti. Njemu je potrebno da se dušom otvori prema Bogu, da bi iz Božje ljubavi za čovjeka dobio snagu za trajnu ljubav prema svojim bližnjima.

(Christa Meves, iz: Ž. Brzić, Nezastarjela mudrost, UPT, Đakovo 1990.)