Govor glavnog rabina Luciana Moše Prelevića

DAN ČIŠĆENJA POVIJESNOG PAMĆENJA
Međureligijska molitva u Jasenovcu
Govor Luciana Moše Prelevića,
glavnog rabina Koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj
26. ožujka 2021.

Saborski mudraci postavljaju pitanje: Ako je Bog bio svemoguć, a znamo da je svemoguć, zašto je stvorio samo Adama, a ne čitavo čovječanstvo odjedanput odmah sve i odgovaraju ujedno: prvo, stvorio je Adama kao prvog čovjeka da svi ljudi potiču od njega što znači da osim jednog nebeskog oca imamo i jednog zemaljskog oca i to čini sve ljude jednakim na svijetu, sve braćom i sestrama, jednom velikom porodicom.  Drugi odgovor je: stvorio je samo Adama da naučimo veliku lekciju: da je netko ubio Adama, ubio bi čitav svijet. I odatle dolazi kontra „tko spasi jednog čovjeka, spasio je čitav svijet“. Svaka žrtva koja ovdje leži, koja je ovdje ubijena predstavljala je čitav svijet. To imajmo uvijek na umu.