ŠESTA VAZMENA NEDJELJA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Nedjelja
Šesta vazmena

Čitanja: Dj 10, 25-26. 34-35. 44-48; Ps 97, 1. 2-3ab. 3cd-4; 1 Iv 4, 7-10; Iv 15, 9-17.


Evanđelje dana (Iv 15, 9-17)

„Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje.“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kao što je Otac ljubio mene, tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.
Ovo je moja zapovijed: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio! Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje. Vi ste prijatelji moji ako činite što vam zapovijedam. Više vas ne zovem slugama jer sluga ne zna što radi njegov gospodar; vas sam nazvao prijateljima jer vam priopćih sve što sam čuo od Oca svoga. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.«


Razmišljanje

Što je vjera? Ovo pitanje mnogi od nas sebi postavljaju. Neki vjeru poistovjećuju s pobožnošću, drugi pak s plemenitim načinom života, vršenjem dobrih djela, ljubaznošću prema drugima. Definicija vjere nam je priopćena u današnjem Evanđelju. Isus govori o pozivu, odabiru, ljubavi. On prvi izlazi s inicijativom. Poziva nas na Vječni život, odbire za poseban odnos i beskrajno ljubi. Vjera je odgovor na sve ove darove. Otvorenost Bogu i Njegovoj volji. Ustrajnost u vjeri je moguća zahvaljuju(.1 prijateljstvu koje dolazi od Isusa. Često smo na tome području nevjerni. Isusovo prijateljstvo ne gleda naše slabosti, sumnje, odlaske, izdaje — ono stalno čeka…. Gospodine, daj mi milost prihvaćanja dara Tvoje ljubavi! K.S.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)