Četvrtak sedmog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan (u Vazmenom vremenu)

Čitanja: Dj 22, 30: 23, 6-11; Ps 15, 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11; Iv 17, 20-26.


Evanđelje dana (Iv 17, 20-26)

„Da budu savršeno jedno.“

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Ne molim samo za ove
nego i za one
koji će na njihovu riječ vjerovati u mene:
da svi budu jedno
kao što ti, Oče, u meni
i ja u tebi,
neka i oni u nama budu
da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.
I slavu koju si ti dao meni
ja dadoh njima:
da budu jedno
kao što smo mi jedno —
ja u njima i ti u meni,
da tako budu savršeno jedno
da svijet upozna da si me ti poslao
i ljubio njih kao što si mene ljubio.
Oče,
hoću da i oni koje si mi dao
budu gdje sam ja,
da i oni budu sa mnom:
da gledaju moju slavu,
slavu koju si mi dao
jer si me ljubio
prije postanka svijeta.
Oče pravedni,
svijet te nije upoznao,
ja te upoznah;
a i ovi upoznaše
da si me ti poslao.
I njima sam očitovao tvoje ime,
i još ću očitovati,
da ljubav kojom si ti mene ljubio
bude u njima
— i ja u njima.«


Razmišljanje

Jesmo li ikad postavili sebi pitanje: kakvo je Srce Isusovo i što je u Njemu?

Danas u ovom evanđeoskom odlomku koji smo čitali, pronalazimo odgovore na ta pitanja. U Isusovu Srcu smo mi, svatko do nas. Molitva koju On upućuje Ocu, zauzimajući se za Svoje učenike, prijatelje, Njemu bliske ljude, nije bila tamo neka molitva, jedna od mnogih u povijesti. Ona je neprestani dijalog Isusa s Ocem.

Isus želi da znamo da nas Bog Otac voli i da to osjetimo kao što je On to znao i osjećao. Samo onda kada smo svjesni te ljubavi, život – unatoč svim protivštinama – je život i ima u sebi nešto od punine Života.

Motivacija Isusova Srca je neprestana briga za naš život: I njima sam očitovao tvoje ime, i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima – i ja u njima. (Iv 17, 26) W.Cz.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2021. u izdanju Misionara Krvi Kristove)